Такса енергийна ефективност не е планувана да се въвежда, каза пред журналисти зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков. По думите му ще се направи така, че постигането й да стане без да бъде товарен крайният потребител. Той поясни, че е предвидена е 32,5 процента индикативна европейска цел за енергийна ефективност в периода до 2030 г.

Зам.-министърът на енергетиката бе потърсен за коментар, защото вицепрезидентът на "EVN България" Калина Трифонова заяви по време на дискусия в "София Хотел Балкан", че държавата трябва вземе допълнителни мерки, с които да повиши енергийната ефективност, за да не се стигне до повишаване на цените на тока на крайните потребители.

Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ Иван Иванов обясни пред журналисти, че не одобрява директното обвързване на енергийната ефективност с увеличаването на заплащането за крайните потребители. "Преди всичко трябва да се разработи моделът, да се види какви цели се реализират, да се извърши контрол върху това, и едва тогава да се види какво може да се направи относно финансирането на такива цели", уточни Иван Иванов. Според него да се изисква предварително финансиране, за да се предприемат съответните стъпки, е неприложимо.