Международната транспортна и логистична компания Gebrüder Weiss продължава да се развива като специалист по Пътя на коприната. На 30.07.2019 г. логистичната фирма открива представителен офис в узбекската столица Ташкент. "По този начин разширяваме местното присъствие в Централна Азия. Така откриваме за нашите клиенти пътя към един перспективен пазар, защото връзката между Европа и Азия става все по-важна", казва Томас Мозер, Директор и Регионален Мениджър за района Черно море и ОНД към Gebrüder Weiss. С 30 милиона жители Узбекистан е един от най-големите пазари на Централна Азия.

Логистичната фирма се счита за пионер в бранша по легендарния търговски път и вече разполага с няколко собствени офиса по Пътя на коприната - в Турция, Грузия, Армения, Казахстан, Русия и Китай. Откриването на новия офис в Ташкент е още едно парче от пъзела на бизнес стратегията на логистичната компания за разширяване на сухопътната връзка между Европа и Китай. Клиентите в Ташкент и района ще бъдат обслужвани от служителите в местния офис. . "Въздушният и морски превоз също са включени в нашето портфолио с услуги наред със сухопътния транспорт", пояснява Томас Мозер. Тези услуги също трябва постепенно да се разширят. Узбекското представителство е подчинено в организационен план на филиала на Gebrüder Weiss в Алмати, Казахстан.

Транспортен възел по Пътя на коприната

От икономическа гледна точка Ташкент, със своите два милиона жители, е известен преди всичко като индустриален град и транспортен възел по Пътя на коприната. Повече от 50% от брутния вътрешен продукт се генерират от различни отрасли на промишлеността. Селско стопанство, строителство, товарин и пътнически превози също спадат към основните стълбове на икономиката като газ, нефт, злато и уран. Тези подземни богатства, текстилните и хранителни продукти, както и автомобилите, са сред най-важните стоки за износ. Най-големите външнотърговски партньори са Русия, Китай и Казахстан.

Относно Gebrüder Weiss

С повече от 7100 служители, 150 собствени фирмени центрове и предварителен нетен оборот от 1,67 млрд. евро (за 2018 г.) Gebrüder Weiss е една от водещите транспортни и логистични компании в Европа. В рамките на Gebrüder Weiss Holding AG със седалище в Лаутерах (Австрия) компанията обединява, наред със своите основни търговски сектори Сухопътен транспорт, Въздушен и морски транспорт и Логистика, също така редица строго специализирани отраслови решения и дъщерни фирми - сред тях са Logistikberatung x|vise, tectraxx (специалист за високотехнологични компании), dicall (комуникационни решения, маркетингови проучвания, обучение), Rail Cargo (железопътен транспорт) и Gebrüder Weiss Paketdienst (пакетна служба), съдружник на австрийската DPD. Това обединение позволява на концерна да реагира бързо и гъвкаво на потребностите на клиентите. Благодарение на многото екологични, икономически и социални дейности, семейното предприятие, чиято история в областта на транспорта датира от преди повече от 500 години, се счита и днес за движеща сила по отношение на устойчивата икономика.