ДЗЗД "Ферощал Балкан" и ДЗЗД "Расово - Провадия КС" са двата консорциума, които участват в процедурата по реда на Закона за обществените поръчки "Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на етап "КС "Расово" и етап "КС "Нова Провадия" към обект "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница".

Лидер във "Ферощал Балкан" е немският гигант Ferrostaal Industrieanlagen GmbH. Компанията е създадена в далечната 1920 г., а до 2010 година е част от германска холдингова компания MAN Group, един от водещите европейски производители на камиони, автобуси, двигатели и механични инженерни съоръжения.

В момента дружеството е част от Deutsche Industrieanlagen GmbH, която обединява няколко международни компании, специализирани в проектирането, управлението и изграждането на обекти от енергийната инфраструктура. В настоящия търг тяхна ще бъде отговорността за изготвянето на техническия проект, доставката на част от оборудването и осигуряване на тежкото финансиране.

Другият партньор е "Главболгарстрой" - българската компания с най-голям опит в изграждането на обекти на газовата и нефтена промишленост.

През 2016 г. "Главболгарстрой", в партньорство с американските Solar Turbines и Honeywell, завършиха модернизацията на четирите компресорни станции - "Странджа", "Петрич", "Лозенец" и "Ихтиман", които осигуряват транзита през страната ни към Турция, Гърция и Македония. Към настоящия момент "Главболгарстрой" изгражда Транзитен газопровод за Турция (лупинг) в участъка КС "Лозенец" до ОС "Недялско".

И в този търг американската компания Solar Turbines, част от Caterpillar Group, е посочена като доставчик на компресорите и турбините .

"Климатроник" ЕООД, "Полтаваспецмонтаж", ЗАО "Алвора" и "Тек-куатро" АД са компаниите в другия участващ консорциум "Расово - Провадия КС".