Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) опроверга някои от твърденията на синдикалния експерт Ваня Григорова, изразени в интервю за Dir.bg. От БАДДПо отговориха с писмо, подписано от председателя на асоциацията Евелина Милтенова.

"Какво значение има какъв е кръгът на наследниците, когато те няма какво да наследяват? Наследник на нула е наследник на нула, независимо дали тези хора ще са 10 или 5, в крайна сметка".

БАДДПО определи това твърдение, като "поредна неистина, изречена по повод дейността на допълнително пенсионно осигуряване". Синдикалният експерт каза това във връзка с разширяването на кръга от наследници за даден човек с пенсионна партида в частен фонд.

За да се избегне заблуждението на читателите, от БАДДПО са категорични: наследниците на починало осигурено в УПФ и ППФ получават пълния размер на натрупаната сума по индивидуалната му партида.

От БАДДПО подчертават, че изплатените средства от УПФ и ППФ на наследници на починали осигурени лица и на хора с трайна неработоспособност по данни на КФН само за деветмесечието на 2020 г. са в размер на 26 931 000 лв., а от 2006 г. до края на третото тримесечие на 2020 г. - на 212 344 000 лв.