Европейските електроенергийни борси в сегмента "пазар ден напред" стартират новата седмица с цени два пъти по-високи от регистрираните преди година. По-различна е ситуацията със стойностите, постигнати преди месец - за някои от европейските електроенергийни борси, като тези в Чехия, Германия, Испания, Сърбия, та дори и България, тя е по-ниска. За други като Франция, Нидерландия, Белгия е по-висока. Високите цени се очаква да се запазят най-малко заради по-активното навлизане в зимния сезон и предстоящите празници. Трябва да се има предвид не само нарастването на търсенето, но и изместване - ръст на консумацията на електроенергия от домакинствата заради ограничителните мерки, наложени срещу COVID-19. И това в съчетание с намаляване на производството на ток от фотоволтаични мощности, а понякога и с липсата на вятър.

След спада през почивните дни (с ден за доставка 5 и 6 декември), европейските електроенергийни борси започват новата седмица с цени, вариращи от 66.1 евро за MWh (Белгия) и 61. 7 евро за MWh (Франция) до 38.02 евро за MWh (Португалия и Испания), сочи статистиката на energylive.cloud.

3е-news.net

Стойността на БНЕБ с ден за доставка 7 декември също не е ниска - 59.41 евро за MWh. Близка до тази стойност е и постигнатата в Унгария и Румъния, с която страната ни има физическа граница - 58.31 евро за MWh. По-ниска е в другите държави, с които имаме физическа граница - Сърбия (56.03 евро за MWh) и Гърция (53.96 евро за MWh).

Европейските електроенергийни борси минават през тежък период. През първите четири дни на декември, заради високите цени в сегмента "ден напред", ситуацията се оказа инфарктна за бизнеса, но не по-лека със сигурност е била тя и за системните оператори. От прегледа на дейността на борсите през миналата седмица става ясно, че всички е трябвало да се справят с високи почасови цени. Основната причина за покачването на цените на европейските пазари на електроенергия е общото нарастване на търсенето на електроенергия през първите три дни от миналата седмица, в резултат на спада на температурите.

През периода (30 ноември - 6 декември) средната цена на повечето пазари надхвърля 50 евро за MWh, с изключение на пазара Nord Pool (Норвегия, не се отразява от energylive) - под 20 евро MWh, но въпреки това регистрира увеличение от 214% в 18 часа на 1 декември, когато достига 43,73 евро за MWh.

Това не е първата седмица с високи ценови нива, но постигнатите с ден за доставка 2 декември са наистина необичайно високи. Това е денят, в който цената в "пазар ден напред" на БНЕБ бе на ниво от 93.86 евро за MWh и съответно най-високата в цяла Европа, а не е за пренебрегване и високата волативност (ръст с 66.1 % спрямо 56.52 евро за MWh за 1 декември). Все пак е важно да се припомни, че става въпрос за един ден от месеца, а не за средно претеглена цена. В тази връзка например през декември 2019 г. има отчетена най-висока цена от 273.37 лв. за MWh, а през 2018 г. достига дори до 280.04 лв. за MWh. В същото време средно претеглената цена е 85.26 лв. за MWh за 2019 г..и 113.72 лв. за MWh през 2018 г.