Като независим търговец, МЕТ Енерджи Трейдинг България непрекъснато търси начини за доставка на необходимите количества газ при пазарни условия към страни от цяла Европа. Това се реализира на база краткосрочни и средносрочни договори с различни доставчици от цял свят - различни източници и по различни маршрути. Разбира се, тези дейности са съобразени с наложените ограничения по света, а и регулациите на тези дейности са изключително стриктни, се казва в съобщение на компанията, изпратено до медиите. В него се отбелязва, че пазарът в момента има нужда от диверсификация на източниците и от търговци, които да оперират в конкурентни условия, за да може потребителите и компаниите да получат необходимите количества газ. Липсата на тези елементи допринасят за създаването на дисбаланс, политически мотивирани решения, напрежение и в крайна сметка ощетяване на крайните потребители.

Във връзка с това от компанията отбелязват, че "редица представени в публичното пространство твърдения със сигурност са некоректни, особено що се касае за доставките на газ за България през май 2022 г."

Още същия месец, а и през следващия, беше разпространена информацията, че за месец май 2022 г. дружеството МЕТ Енерджи Трейдинг България е закупило от "Булгаргаз" определено количество природен газ на цена 161.98 лв./МВч. В същото време общественият доставчик закупил от МЕТ за 31 дни на месец май значително количество природен газ на значително по-висока цена. Разликата в цената довело до печалба от 6,9 млн. лева за МЕТ само от количествата, които е купило и препродало на "Булгаргаз". Тогава народни представители подадоха сигнал до службите, които от своя страна направили проверка и изпратили резултата от нея към компетентните органи. Оттогава темата за участието на МЕТ се повдига на няколко пъти от различни страни, най-вече от депутати от ГЕРБ. 

Сега МЕТ Енерджи Трейдинг България излага позицията си, като отбелязва, че не разполага с информация и не носи отговорност как и по какви критерии са поканени доставчици на газ от "Булгаргаз" за периода май 2022 г. Изтъква, че за да бъде одобрен доставчик на природен газ за периода, компанията се явява на регламентиран търг с ценово предложение, което е одобрено от "Булгаргаз" през април 2022 г. Цената, спрямо която е сключена сделката, е индексирана и зависи от бързо променящите се котировки в Европа. Във връзка с това индексираната цена не е била изцяло определена към датата на сключване на сделката (април 2022 г.) и при издаването на авансовата фактура поради заложения пазарен механизъм на ценообразуване.

МЕТ посочва, че през месец май 2022 г. получава от "Булгаргаз" единствено годишни договорени количества по програма за освобождаване на природен газ (ПОГ), наложена от Европейската комисия с цел прекратяване на монополното положение на "Булгаргаз".

В позицията си МЕТ отбелязва, че задължението на "Булгаргаз" за тази годишна доставка е възникнало на 15 ноември 2021 г., в резултат на процедура, обявена и проведена на Газов хъб Балкан. Договорът за доставка е подписан с предишния Изпълнителен директор на "Булгаргаз" ЕАД - Николай Павлов. Уточнява се, че съгласно условията на ПОГ, МЕТ има задължението да доставя закупения газ на клиенти в страната.

В съобщението си МЕТ прилага два документа (на гръцки език): формуляр за получаване на товари за втечнен природен газ №.прот. 29-2022 г., в съоръженията за втечнен природен газ на остров Ревитуса в префектура Атика, от името на потребителя "МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ" ЕАД - разтоварени количества втечнен природен газ с произход от САЩ (м.май 2022 г); формуляр за приемане на пратка (месец май 2022 г).

Също така се казва, че до днес (от 2017 г., когато е създадена) МЕТ Енерджи Трейдинг България е изтъргувала 1,9 млрд.куб.м природен газ, а доставките за крайни клиенти в България за същия период са над 670 млн. куб.м.  През 2021 г. реализира доставки на 9.5% (319 млн. куб.м) от крайното потребление на природен газ за българската икономика. Основните ни клиенти са от възлови сектори на българската индустрия, в това число: металургия, храни, керамика и стъкло, хартия, строителни материали, химия, производство на електрическа енергия, газоразпределителни и топлофикационни дружества.

В справката за медиите, а и на интернет страницата на компанията майка МЕТ Груп, може да се види, че тя търгува с енергия в Европа, базирана е в Цуг, Швейцария и присъства на пазарите в Швейцария, Унгария, Хърватия, Словакия, Австрия, Германия, Турция, Англия, Румъния, Сърбия, Украйна и Испания. Акционерните дялове са разпределени така: 80% се държат от заетите, а 20% от Кeppel Infrastructure, поделение на Keppel Corporation - сингапурски конгломерат с разнообразен бизнес - корабоплаване, имоти, инфраструктура, управление на активи.