Комисията за защита на конкуренцията глоби Национална електрическа компания с малко над 315 хиляди лева заради злоупотреба с господстващо положение.

Регулаторът смята, че НЕК е направила нарушение при пазара на балансиране на производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници при производството на ток по преференциални цени.

Според комисията НЕК налага също нелоялни търговски условия на ВЕИ производителите.

Глобата може да бъде обжалвана в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.