От 2008 г. насам имаме построени 22 км метро без тези 12 км, които сега се строят. Стойността им е 640 млн. евро, от които 490 млн. евро са от фондовете на ЕС. В момента се изграждат първите два етапа от третата линия на метрото - 12 км за 12 станции. Това каза инж. Стоян Братоев, изпълнителен директор на "Метрополитен" ЕАД, в студиото на телевизия "Блумбърг". Проста сметка показва, че за всеки километър от подземната железница сме платили по 29 милиона евро.

"Следващата година метрото вече трябва да има 52 км с 47 метро станции, а с приключването на тези 9 станции от 10 км. вече трябва да има 62 км. Сега готвим 2 проекта от продължението на третата линия, която има 4 етапа. Строят се първите два и се подготвят следващите два етапа", допълни шефът на Метрополитена. 

Третият лъч на метрото се строи трудно, спомена инженер Братоев. "Условията в София не са много добри за този тип строителство. Има подземни води, слаби почви, затова се предприемам специални мерки за изграждане на съоръженията. Нямаме проект със завишение спрямо постигнатите тръжните цени. За част от средствата за построяване на тези 10 км кандидатстваме по оперативна програма "Транспорт", част от съфинансирането е от Столична община. Ако днес го няма метрото, близо 75 000-80 000 автомобила повече ще има по улиците на София", допълни той.

"Метрото е изключително полезно за избягване на трафика, да не говорим за екологичния ефект и спестеното време. Предвижда се и вътрешноквартален транспорт, довеждащ до метрото експериментално в Овча купел. Ако експериментът се окаже успешен, това ще се въведе", обеща Братоев.