Комисията за финансов надзор (КФН) е издала временна забрана френската куриерска компания "ГеоПост" (GeoPost) да придобие българското дружество "Спиди". От решение на регулатора от 27 април става ясно, че са открити "непълноти и несъответствия, които е необходимо да се отстранят".

От мотивите към решението става ясно, че към търговото предложение не е представен документ, удостоверяващ вписването на "ГеоПост" в търговския и фирмен регистър.

Според регулатора е нужна и промяна в търговото предложение, касаеща срока за приемането му. Необходимо е и да се уточни за чия сметка ще бъдат разходите по заплащане на банковите такси.

От КФН смятат още, че по отношение на обосновката на предлаганата цена трябва да се отстранят някои несъответствия.

Припомняме, че през ноември 2020-а Комисията за защита на конкуренцията разреши на "ГеоПост" да придобие българското дружество "Спиди". 

Сделката

Предвижда се придобиването да се осъществи по силата на упражняване на т. нар. "кол опция". От 2014-а насам френската компания притежава 24.81% от капитала на "Спиди", след като новата сделка стане факт, този дял ще се увеличи до 70 на сто.

Предвид факта, че "Спиди" АД е публично дружество, в срок от 14 дни от приключването на горепосочената покупка на акции от страна на френската компания, мажоритарният акционер може да регистрира търгово предложение към всички миноритарни акционери, собственици на акции с право на глас в "Спиди" АД, за да закупи техните акции.

"GeoPost" е холдингово дружество на компании, опериращи основно под марката "Ди Пи Ди Груп" (DPDgroup), чиято основна стопанска дейност е доставката на малки пакети (пратки с тегло под 31.5 кг) във и извън Франция. "ГеоПост" не предлага самостоятелно услуги по международна доставка на малки пакети в България. Тези услуги се предоставят от "Спиди" АД.

"Спиди" АД разполага със значителен дял от българския пазар на НПУ от 29.3% от общите приходи от неуниверсалните пощенски услуги в България за 2019 г., съгласно годишния доклад на КРС. Пощенската мрежа на "Спиди" АД се състои от над 450 офиса и автоматични пощенски станции, според информация, публикувана на електронната страница на дружеството.

Най-голям акционер в българската куриерска фирма е "Спиди Груп" АД с дял от 65.09% от капитала. В момента "GeoPost" притежава 24.81%, а останалите акции са собственост на дребни инвеститори. Мажоритарен акционер е Валери Мектупчиян с 67.13% от капитала на "Спиди груп" АД. Той упражнява и едноличния контрол върху него.