Комисията за финансов надзор одобри сделката по придобиването от Банка ДСК ЕАД на пряко и непряко 100% квалифицирано участие в "Застрахователно акционерно дружество Сожелайф България" АД.

В началото на август френската група Сосиете Женерал обяви решението си да продаде мажоритарния си дял в SG Експресбанк (SGEB). Унгарската банка OTP Bank Plc. обяви, че Банка ДСК ЕАД - българското ѝ дъщерно дружество, ще придобие 99,74% акционерно участие в SGEB и другите местни дъщерни дружества, притежавани от Сосиете Женерал Груп, припомня investor.bg.

Част от сделката е продажбата са и дъщерните компании на SGEB, които са 100% собственост на българското подразделение на Групата - лизинговата компания Sogelease България и Сосиете Женерал Факторинг, както и дяловете на застрахователното дружество Sogelife България и Регионален фонд за градско развитие (51% собственост на SGEB). Френската група Сосиете Женерал ще остане в България чрез компанията си за оперативен лизинг и пълно сервизно обслужване АЛД Аутомотив.

В средата на ноември управителният съвет на Българската народна банка взе решение за предварително одобрение на прякото придобиване от "Банка ДСК" ЕАД, София, на акции, представляващи 99,7352% от капитала на Societe Generale Експресбанк, гр. Варна, която след придобиването ще стане дъщерно дружество на "Банка ДСК" и част от унгарската група "ОТП БАНК".

Финансовото приключване на сделката се очаква да стане до края на 2018 г., при условие че бъдат получени всички необходими регулаторни одобрения.