КЕВР одобри третата фаза за разширяване на газопреносната мрежа на България от турско-българската до българо-сръбската граница, каза на пресконференция след решението на регулатора министърът на енергетиката Теменужка Петкова.(За решението вижте по-долу.)

Предстои провеждането на пазарен тест, който да даде отговор на един много важен въпрос налице ли е икономически интерес и до колко ефективна ще бъде експлоатацията на разширената газопреносна мрежа, подчерта министър Петкова.

Общо 5 компании са заявили интерес при първите фази. Сред тях са "Газпром" и "Булгаргаз". В тези фази (образно - на първия етап) участието е незадължаващо. Важен е вторият етап, в който участниците официално заявяват, че ще резервират капацитет. Вече се появи съобщение, че "Газпром" е готов да резервира 90% от капацитета за пренос.

"Булгартрансгаз" е обявила обществена поръчка за избор на изпълнител на разширението на газопреносната мрежа в района на компресорна станция Провадия до българо-сръбската граница, съобщи изпълнителният директор на дружеството Владимир Малинов. Поръчката е под условие резервирането на капацитета на тръбата да е успешно, а това ще зависи от резултата на третата фаза на пазарния тест, обявен от дружеството с краен срок 31 януари 2019 г. Крайният срок за участие в обществената поръчка, която ще е по открита процедура, е 15 февруари 2019 г.

Очакваните общи приходи по проекта за следващите 15 години ще са над 7 млрд. лева, а необходимият нетен приход, който да бъде гарантиран на базата на обвързаните договори за капацитет, за да може "Булгартрансгаз" да пристъпи към проекта, е 2,676 млрд. лева.

Проектът има два крайни срока на реализация - 31 декември 2019 г. или същата дата на 2020 г. в зависимост от избрания вариант за осъществяване на проекта. По-краткият, който би позволил да дадем изходен капацитет на Сърбия, предполага използването на съществуваща тръба.

Шанс за интерконектора с Гърция, за неруски газ и за хъб "Балкан"

Също днес е бил подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП "Иновации и конкурентоспособност" за 39 млн. евро по проекта за интерконектора България-Гърция, което ще позволи строителството на обекта да започне през следващите няколко месеца. Парите се предоставят на дружеството Ай Си Джи Би (ICGB), собственост на Български енергиен холдинг (БЕХ) и "Посейдон" (гръцката газопреносна мрежа ДЕПА и италианската компания "Едисон"). Дружеството е оператор на газова връзка България - Гърция. 

Това е добра новина за българската енергетика и знак за това, че българското правителство изпълнява своите ангажименти по стратегически проекти, изтъкна още енергийният министър. Този проект е важен не само за нас, но и за целия регион, за сигурността на доставките, за конкурентоспособността на националната и регионална икономика, изтъкна тя.

По тази връзка се чака газ от двата газопровода ТАП и ТАНАП, евентуално конвертиран втечнен газ от гръцкото пристанище Александруполис (На снимката - полагане на тръби от ТАП в Северна Гърция).

Подписаният меморандум за сътрудничество между "Булгартрансгаз" и Централноевропейския газов хъб ще съдейства газовата борса в страната да заработи до кроя на следващата година.

Теменужка Петкова съобщи, че днес са купени 6,5 млн. квоти вредни емисии за около 324 млн. лева за ТЕЦ "Марица-Изток 2". Това ще гарантира безпроблемна работа на дружеството и стабилност на електроенергийната система тази зима.

КЕВР даде зелена светлина: какво реши регулаторът

На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение, с което одобри внесената от "Булгартрансгаз" ЕАД документация за провеждане на ангажираща фаза 3 от процедурата Оpen season за "Проект за развитие и разширение на газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД", съобщи регулаторът.

С решението на регулатора са одобрени Обвързващи правила за провеждане на ангажиращата Фаза 3, както и Методика за образуване на цените за резервиране на капацитет. На "Булгартрансгаз" са утвърдени необходими годишни приходи от реализацията на добавен капацитет, разпределян във фаза 1 на икономическия тест на процедурата Оpen season за "Проект за развитие и разширение на газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД", в размер на 329 331 хил. лв., при фактор на разпределение на необходимите приходи, свързани с допълнителния капацитет (F-factor), в размер на 0,9.

Енергийният регулатор утвърди норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане в размер на 8,86%. Тя е валидна при провеждане на отделните фази на икономическия тест на процедурата Оpen season по проекта на "Булгартрансгаз" ЕАД.

С решението на КЕВР се създава възможност за стартиране на Третата обвързваща фаза от пазарния тест за резервиране на капацитет, който ще бъде показател за наличието на икономически интерес от осъществяването на проекта за развитие и разширение на газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД. Проектът е част от общата концепция за изграждане на газоразпределителен център в България и включва разширение на газопреносната инфраструктура на територията на България от българо-турската до сръбско-българската граница, изграждането на междусистемните газови връзки със съседните на България страни, стартиране на борса за търговия с природен газ и либерализиране на българския газов пазар.