Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта организират онлайн кариерен форум "Кариера в България". Форумът започва днес от 11.00 часа българско време (10.00 часа централноевропейско време).

Събитието ще се състои чрез платформата на Европейската комисия "Европейски дни на труда" - https://www.europeanjobdays.eu/en/events/career-bulgaria.

Експертите ще предоставят информация за възможностите за стартиране или продължаване на своята професионална реализация в България, трудовото и социално законодателство в страната, мерките за съчетаване на личния и професионалния живот, програмите за стажуване и повишаване на професионалната квалификация, както и данни за условията на живот и работа в страната.

Ще участват също представители на Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и на Службите по трудови и социални въпроси на МТСП към посолствата на България в европейските страни с най-големи български общности.

Работодателите ще имат възможност да презентират фирмите си, да заявят свободни работни места, да осъществят контакт с голям брой участници от разнообразни образователни и квалификационни направления, да провеждат интервюта с избрани кандидати и да управляват цялостния процес по наемане на съответните лица.

На кариерния форум участниците ще имат възможност да осъществят директен контакт с работодатели, да се информират за предлаганите от тях работни места и да кандидатстват по обяви за работа.