Европейската комисия в момента прави оценка на секторите, които са най-големи консуматори на ток и уязвими от изтичане на въглерод, какъвто е секторът на цветните метали. Това са предприятия, които не са в основата на проблема с емисиите, каквито са въглищните централи например, но използват голямо количество електроенергия за своето производство. В същото време продуктите от сектора са от съществено значение за почти всички индустрии и технологии, необходими за европейския зелен договор, като батерии, електрически превозни средства, вятърни турбини, слънчеви панели и зелени сгради.

Разходите за електричество като процент от общите производствени разходи при цветните метали показват най-висок дял. За цинк тези разходи са приблизително 38,5%, за първичен алуминий 38,3%, за силиций 35% и за мед 27% и никел 19%. Това е значително по-високо от повечето други енергоемки производства, с изключение на производството на хлор.

Докладът на ЕК ще изиграе основна роля във формирането на предстоящи политически инициативи на ЕС, свързани със засилената амбиция на ЕС за климата за намаляване на парниковите газове с 55% до 2030 година, а до 2050 г. да е въглеродно неутрална в сравнение с CO2 емисиите, емитирани през 1990 г.

3е-news.net

Според дефиницията на ЕС, изтичането на въглерод се отнася до ситуацията, в която поради съображения за разходи, свързани с политиките в областта на климата, предприятията в определени индустриални сектори или подсектори преместват производството си в други държави с не толкова строги ограничения по отношение на емисиите. Това може да доведе до увеличаване на общите емисии на тези предприятия в световен мащаб, което намалява ефективността на политиките на ЕС. Същевременно с това понижава конкурентоспособността и производството на енергоемките европейски компании поради загуба на пазарен дял.

"Като се има предвид, че цените на цветните метали се определят в световен мащаб, не можем да прехвърлим едностранни регулаторни разходи - като разходите за въглероден диоксид, както преки, така и непреки - на нашите клиенти, без да губим значителен пазарен дял от конкурентите, работещи в други региони на света, които не са обременени със същите разходи", коментира Гай Тиран, генерален директор на Международната асоциация за цветни метали (Eurometaux).

Според асоциацията, индустрията на цветните метали вече изпитва последиците от неефективните мерки. Ако вземем за пример производството на първичен алуминий, повече от една трета от европейските заводи за първичен алуминий са затворени от 2008 г., докато търсенето и вносът на алуминий в Европа са се увеличили.