ТЕЦ Бобов Дол е най-голямата енергийна мощност в Югозападна България. Дружеството притежава цели 630 мегавата инсталирана електрическа мощност, произвежда близо 10% от електрическата енергия през зимата, което я прави четвъртата най-голяма въглищна централа в България.

От създаването си ТЕЦ Бобов Дол използва за производството на енергия въглища, добити в Бобовдолски въглищен басейн. Любопитно е, че първата мина в района е открита през 1891 година. В момента дружеството получава гориво от малкото останали рудници "Христо Ботев" и "Миньор", а в Централна обогатителна фабрика "Бобов Дол" въглищата минават през специална обработка, чрез която се подобряват техните характеристики. През годините бяха последователно затворени рудниците Мламолово, Бабино и Бобов Дол, които осигуряваха въглища с по-добри качествени показатели.

Именно въгледобивът и електропроизводството са основните стопански дейности, които са превърнали Община Бобов Дол в център с голямо икономическо значение в национален мащаб. Наред с тях през годините значително място са имали и енергоремонтът и селското стопанство.

Европейският съюз е начертал амбициозен план за създаване на въглеродонеутрална икономика до 2050 година. Част от тази цел е свързана с постепенно спиране на употребата на въглища в производството на енергия, тъй като при изгарянето им се отделят вредни емисии.

Пред предизвикателството да смени изцяло горивния си микс е изправен и ТЕЦ Бобов Дол. Но да се заместят 630 мегавата мощност с нови е не само трудоемко, а и доста скъпо начинание.

За момента от дружеството са обявили мащабни планове за постепенно преустановяване на използването на въглища.

Първа стъпка в плана за енергийна трансформация на ТЕЦ Бобов Дол е закупуване на съоръжения за производство на енергия от природен газ. Наскоро от дружеството обявиха, че разглеждат оферти от американски компании за закупуване на газови турбини от най-ново поколение, които се отличават с висока ефективност. За целта обаче първо дружеството трябва да бъде присъединено към националната газопреносна инфраструктура.

Вторият проект, по който от предприятието работят, е изключително иновативен за нашите географски ширини. От дружеството планират строителство на огромен фотолтаичен парк върху територията на бивш сгуроотвал. В дългосрочен план от дружеството планират да добиват зелен водород чрез процес на електролиза на вода. Енергията за извършването му ще се добива от фотоволтаичния парк.

Пълната модернизация на дружеството трябва да се реализира в следващите няколко години.