Правителството одобри проект на Решение на Министерския съвет за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на девет дружества за техни проекти в пет общини.

Договорът, по който ще бъде отпусната тази помощ, е свързан с осъществяване на сертифициран инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите. С договора инвеститорите поемат ангажимент да поддържат заетостта по тези проекти за срок от най-малко пет години.

Безвъзмездната финансова помощ за дружествата е в размер до 9.91 млн. лв. за периода 2020-2023 г., се посочва в съобщение на Министерския съвет.

За какво е помощта

Помощта е за частично възстановяване, за период до 12 месеца от разкриването на съответното работно място, на направените от инвеститорите задължителни осигурителни и здравни вноски за работниците и служителите, заели новите работни места, свързани с осъществяването на девет сертифицирани инвестиционни проекта.

Какви са проектите

Проектите са за разширяване на дейността на съществуващи и за създаване на нови предприятия в района на столицата, както и в общините Ловеч, Куклен, Русе и Белослав, като се планира разкриването на 2349 нови работни места и извършването на инвестиции в размер на 191.05 млн. лв.

Проектите се осъществяват главно във високотехнологични дейности от производствения сектор и сектора на услугите.

Кои са дружествата

Дружествата, които ще изпълняват проектите, са:

  • "Удуърд България" ЕООД в София,
  • "Олива" АД в с. Разделна, община Белослав, област Варна,
  • "Витте Аутомотив България" ЕООД в Русе,
  • "Одело България" ЕООД в промишлено-търговска зона Куклен, община Куклен, област Пловдив,
  • "ВиЕмУеър България" ЕООД в София,
  • "Акронис България" ЕООД в София,
  • "ВОСС Аутомотив България" ЕООД в с. Баховица, община Ловеч,
  • "Карготек България" ЕООД в София и
  • "Роберт Бош" ЕООД в София.