Регионалният икономически лидер в България е област Пловдив. С "бумтяща местна икономика" той е с видимо изпреварващи темпове на растеж по всички показатели, измерени чрез БВП на човек от населението, заплатите на работещите и доходите на домакинствата.

Това отбелязва в най-новото си издание "Регионални профили: показатели за развитие" Институтът за пазарна икономика (ИПИ), който за седма поредна година представя алманаха с данни за регионалното развитие в България.

Наблюденията на ИПИ показват, че в периода 2016-2017 г. всички области в страната без изключение отбелязват икономически растеж.

Докато в предишните години на възстановяване на икономиката след рецесията от 2009 г. положителните процеси обхващаха само част от областите, то в последните две години икономическото оживление се разпростира по територията на цялата страна, констатират в ИПИ.

Област Пловдив обаче е отличник с 10-процентен ръст на БВП на човек и 9-процентен ръст на заплатите през 2016 г. За миналата година данните показват, че доходите в областта нарастват с цели 16%, което е потвърждение на факта, че 2017 г. е била много силна за местната икономика.

Други области с относително висок ръст на БВП на човек през 2016 г. са силните икономически центрове Бургас и Стара Загора, както и по-малките, но бързо догонващи икономики на Перник, Ловеч, Търговище, Разград, Габрово.

Растежът на доходите и потреблението доведоха до подобрение в почти всички области на основния показател за абсолютна бедност - делът на хората, живеещи в материални лишения, отчитат икономистите.

Според тях добрият икономически растеж върви ръка за ръка със силен пазар на труда в повечето области. Нещо повече - 2017 г. отбеляза рекордни коефициенти на заетост сред най активното население - това на 15-64 години, в повечето области.

Заетостта е около 70% от населението на 15-64 г. средно за страната, като в най-силните икономически центрове - областите София, Пловдив и Стара Загора вече надхвърля 70%.

Безработицата също в повечето области вече приближава рекордно ниските нива от 2008 г., но все още има области, в които коефициентът остава двуцифрен, което говори за сериозни структурни проблеми на местните пазари на труда, ниска мобилност на населението или дори статистически слабости в областните данни.

Почти всички области с безработица над 10% (сред населението на 15-64 г.) са струпани в Северна България - Видин, Враца, Плевен, Силистра, Търговище, Шумен. Изключенията в Южна България са областите Сливен и Смолян.

Способността на областите да привличат местни и чужди инвестиции е основен фактор за доброто им икономическо развитие. За поредна година областите с ръст на преките чужди инвестициите на глава от населението през 2016 г. са сред най-силните икономически центрове - София и широката Софийска област, Пловдив, Бургас, Габрово, Русе, както и по-слабо развитата Търговище, където инвестициите водят до бърз ръст на заетостта.

За съжаление, процесите при инфраструктурата и особено пътната инфраструктура не са толкова положителни. Въпреки продължаващото строителство на нови отсечки от изграждащите се в момента магистрали, делът на магистралите и първокласните пътища остава реално без промяна общо за страната.

В същото време делът на пътищата с добро качество на настилката намалява през 2017 г. и вече е под 40% от всички, което показва изоставащата рехабилитация на съществуващите пътища.