В последно време се появи недоволство от страна на граждани на Велико Търново по повод получените високи сметки за използваната топла вода през месец ноември. По този повод се свързахме с изпълнителния директор на "Топлофикация-ВТ" АД инж. Здравков, който ни разясни причините.

Инж.Здравков, отправяме директно нашия въпрос. Какви са причините за сериозно завишените сметки за битова гореща вода на абонатите за месец декември?

Ще започна от малко по-далече. След направена равносметка от края на миналия отоплителен сезон бе установено, че приетата до момента пределна цена за кубик битова гореща вода е недостатъчна и използването и няма да бъде рентабилно и ще доведе до все повече загуби за Дружеството. Поради тази причина преценихме да премахнем пределната цена и абонатите да заплащат за реално потребеното количество топла вода. Това е основната причина, поради която потребителите на услугата са получили различни от обичайните сметки за топла вода през месец декември.

Причината за различните количества топлоенергия за битова гореща вода е в резултат от състоянието на индивидуалните абонатни станции на всеки един адрес и в никакъв случай не може да се търси вина у Топлофикация за това. Разликите са се получили вследствие от загубите, които се генерират от постоянната циркулация на водата в тръбите.

Жители на Велико Търново се оплакват от цени от 50 лв. за кубик топла вода? Смятате ли, че това е нормално?

Категорични сме, че твърденията, че масово абонатите ни са получили сметки от 50 лв. за кубик са неверни. Факт е, че има такива, но те са малък процент. Голяма част от нашите клиенти са получили сметки, в които цената на кубик топла вода е в граници, които дори са по-ниски от средната цена в страната.

Цените са формирани по Методиката към Наредба №16-334 от 6.04.2007 г. за топлоснабдяването и цената не е увеличавана от 01.10.2018 г.

Неверни са и спекулациите, че има масово напускане на абонати на "Топлофикация-ВТ" АД. Не е постъпила нито една молба за отказ от услугата "Битова гореща вода" и за отопление. Сметките за потребеното през месец ноември са разпратени на 10.12.2018 г. и за 1 седмица повече от половината абонати са заплатили своите задължения, което е ясен сигнал, че информацията за масово недоволство не кореспондира с истината.

След отпадането на промоцията с пределната цена на топлата вода, планирате ли нов тип промоции за Вашите клиенти?

За да бъде компенсирано отпадането на отстъпката под формата на пределна цена за кубик битова гореща вода и с оглед да успеем да осъществяваме плащане на фактурите ни за природен газ, въведохме промоция, според която всеки абонат, който погаси задължението си в период до 15 число на месеца, в който е дължимо, получава отстъпка в размер на 3% от изразходваната топлинна енергия и топла вода.

Цифрите сочат, че към момента в сравнение със същия период през миналата година наблюдаваме известно увеличение на събираемостта.

Абонатите Ви се оплакват и от ненавременно информиране за отпадането на пределната цена за битова гореща вода?

Още на 4.12.2018 г. информация за новата отстъпка е публикувана на сайта на "Топлофикация-ВТ" АД. Изменението в цената на мвтч е публикувано от КЕВР на 1.10.2018 г.

Какви мерки смятате да предприемете, за да осъществите по-добра информираност на абонатите Ви, тъй като очевидно информацията, достъпна в сайта Ви, не е видяна от достатъчно от абонатите?

Планираме да организираме серия от информационни срещи с домоуправители и упълномощени лица от топлофицирани сгради по райони, по време на които да бъде разяснено ценообразуването и нашите специалисти да предоставят съвети. По време на тези срещи представителите на "Топлофикация-ВТ" АД ще бъдат на разположение да отговарят на всякакви въпроси, касаещи Дружеството.

Държа да допълня, че в последно време извършихме редица мероприятия, които да повишат качеството на нашата услуга. Успяхме да намалим голяма част от пробивите по топлопреносната мрежа и направихме ревизии на местата, където имахме сигнали от абонати за нарушено или слабо топлоподаване. Отстранихме и локални проблеми в абонатните станции.