Когато през 2018 г. инж. Владимир Костов оглави "Топлофикация Габрово", той обеща да насочи приоритетно усилия към ремонтната програма на Дружеството. Планът влезе незабавно в ход и малко повече от година по-късно резултатите са на лице.

Целта на новите инвестиции е по време на отоплителния сезон ТЕЦ-ът да работи на пълен капацитет без аварии и да осигурява възможно най-качествено топлоподаване на абонатите.

Компанията инвестира в рехабилитацията на първи магистрален топлопровод. Това се очаква да намали чувствително топлинните загуби на Дружеството. През топлите месеци е извършен цялостен ремонт на основната парна турбина. За работа е поготвена и втора турбина - с идеята да остане като резервна мощност в случай на необходимост.

"Осигурихме всички необходими консумативи, които да осъществяват нормалната и безаварийна работа на "Топлофикация Габрово" ЕАД. Сключени са и договори за доставка на необходимите горива за дейността ни, както и необходимия транспорт, за да се гарантира ритмичността на въпросните доставки. Уверяваме Ви, че сме положили всички усилия да обезпечим и осигурим спокойната и топла зима в града", заяви пред Dir.bg инж. Владимир Костов.

Той смята, че габровци отчитат промяната в работата и оценяват положениете усилия. Доказателство за това е засиленият интерес към услугите и новите абонати на дружеството.

"Радвам се, че успяхме да осъществим редица планови и извънпланови обновления с цел да бъде сведен до минимум процентът на авариите и хората не ги усетиха. Дружеството се развива и те го виждат. Правим нови инвестиции и включваме в плановете си внедряване на иновативни и модерни технологии, за да продължаваме да подобряваме работния процес. Отделно отбелязваме удовлетвореността от страна на потребителите от различните начини за плащане на сметките, които дружеството предлага", отчита инж. Костов.

Въпреки всичко това директорът на "Топлофикация Габрово" си поставя още по-висока цел - усъвершенстване и на най-дребните детайли, чието качество може да се подобри. По тази причина продължава поддръжката и модернизацията на съоръженията.