Разговаряме с инж. Любомир Спасов, енергиен експерт с богат професионален опит в едни от най-големите централи в страната - бивш директор на Топлофикация Перник и настоящ в ТЕЦ Бобов Дол.

Към какви горива се насочи ТЕЦ Бобов Дол, за да се откаже от въглищата?

За момента основно на природен газ, както и на създаване на фотоволтаичен парк, от които в бъдеще да можем да правим и зелен водород.

Това ли са основните горива, към които се насочват и другите предприятия, които работят на въглища?

Както ТЕЦ Бобов Дол, така и други предприятия на въглища в т.ч. и държавната ТЕЦ Марица Изток 2, обявиха проекти за преминаване на природен газ. Някои предприятия въведохме частично и биомаса, която е напълно екологична. Всички възлагаме надежди на водорода, но още не можем да говорим категорично за въвеждането му.

Какви са основните предизвикателства пред водорода?

Основните предизвикателства по пътя на развитие на водородната стратегия са необходимостта от разработване на технологии за разширяване на използвването на водород, както и създаване на необходимите условия и инфраструктура за производство, транспорт и потребление.

Какви проекти в енергетиката се финансират от Европа?

Финансират се проекти за преминаване от въглища към природен газ, за фотоволтаични и вятърни паркове. Именно тези, на които ТЕЦ Бобов Дол разчита, за да осигури бъдещето на предприятието и препитанието на хилядите, които са пряко или косвено ангажирани.

Не бива да не отчитаме и че нарастването на използването на природен газ като източник на енергия, налага подобряване на съществуващата и доизгражданене на газова инфраструктура, която може да се окаже потребна и при навлизането на водородните технологии.

Европейската централна банка финансира приоритетно проекти за развитие на водородната енергетика, дори наскоро подписа споразумение с Украйна, която също разчита на изкопаемите горива, а дори не член на ЕС. Водородът за момента изглежда добра алтернатива за декарбонизиране и намаляване на зависимостта от въглищата.

За момента не се предвижда Европа да финансира проекти за строителство на атомни мощности. Белгия се отказва постепенно от атомните мощности, на които главно разчита и залага на преминаване на природен газ. Германия, която е зависима от въглищата, строи фотоволтаици и вятърни съоръжения. Полша, която разчита също на въглищата, също залага на възобновяемата енергия, но отбелязва, че ако не инвестира в ядрена енергия, ще се наложи да внася значително количества електрическа енергия.

Реализацията на всички проекти, които ще изградят безвъглеродната енергетика, изисква време, усилия и сътрудничество на всички страни. Ролята на природния газ и водорода в прехода към безвъглеродна икономика е ключова, но трябва инфраструктурата да се подготви за декарбонизираните енергийни пазари на бъдещето.

Само в Европа ли тенденциите са към ВЕИ и природен газ?

ВЕИ се строи в целия свят. За природния газ не съм много сигурен, не съм се интересувал в такава степен за целия свят. Попадна ми статистика за Китай, според която най-голямо увеличение в последната година има вятърната енергетика с около 25%, на второ и трето място са хидроенергетиката и атомната със съответно 15% и 14%, а слънчевата енергия е едва на четвърто място. В Европа пък, когато се говори за ВЕИ на фотоволтаиците се залага повече.

В края нека обърнем внимание и на един от основните проблеми пред въглищните централи. А именно въглеродните емисии.

Въглеродните емисии вече няма да са само проблем за въглищните централи. Европейската комисия прие пакет от мерки, според който с трансграничен данък върху въглеродните емисии ще се облагат внесени от трети страни желязо, стомана, торове, електрическа енергия и други, създава се и система за търговия с емисии за автомобилния транспорт и строителния сектор.

Според световните експерти тези промени заедно с натиска за спиране на въглищните централи, който и без това увеличава цената на квотите въглеродни емисии, ще доведат до сериозно обновяване на търговията с емисии. Очаква се цените да достигнат до 90 евро за тон до 2030 година, но предвид увеличението със 100% за половин година, предполагам, че може да се доближим до 100 евро много по-бързо.