В последно време много се коментира оползотворяването на RDF гориво от топлоцентралите. По темета говорим с инж. Павлин Костов, който е директор на Топлофикация Сливен. Ето какво сподели той пред Dir.bg.

- Инж. Костов, като директор на Топлофикация Сливен - дружество, което притежава разрешение за оползотворяване на RDF гориво, какво мислите за този начин на горене. В последната година активно се заговори за използването на RDF от топлоцентралите. Бихте ли ни разяснили повече за този вид гориво и смятате ли, че и в България този метод би могъл да се прилага по-активно, тъй като наблюдаваме усилена съпротива от страна на неправителствени организации?
- Нека да кажем няколко думи, за да внесем яснота за това какво представлява RDF и каква е самата технология. Първо се извършва процес по компостиране и сепариране на битовите отпадъци, следва обработване на рециклируемите материали и накрая се получава самото гориво. Технологията за оползотворяване на RDF е екологична, самият процес е напълно затворен. Отделянето на вредни емисии е сведено до минимум. Спазват се всички законови и нормативни изисквания на Република България. Технологичните процеси се извършват при строго определена температура, която гарантира, че всички евентуално опасни вещества се унищожават. У нас аргументите против изграждането и използването на такива инсталации не се базират на здравата логика, а на това, че група от хора без специфични знания в областта в енергетиката успяха да насадят страхове у хората "че се гори боклук и това е много вредно" Уверявам ви, че тези твърдения нямат нищо общо както с истината, така и с опазването на околната среда. В момента се опитваме да обясним на обществеността, че горенето на RDF представлява ефективен и по-евтин начин да се изпълняват европейските изисквания, свързани с ограничаване на депонирането на битови отпадъци. Едва ли има нещо по-строго контролирано в цялата ни държава от оползотворяването на РДФ.

- Основната атака срещу горенето на RDF чуваме от зелените организации, които не го подкрепят и предпочитат рециклирането?
- Задайте въпроса директно към тях. Попитайте ги дали не защитават определени бизнес интереси, свързани с рециклирането, но едва ли ще ви отговорят честно. Важно е да отбележа, че не всичко е възможно да бъде рециклирано. Този метод е ефективен само когато рециклируемите отпадъци са разделно събрани при източника, т.е. чрез контейнери. Когато е смесен, какъвто е случаят с механично-биологичното третиране, голяма част от отпадъците не са годни за рециклиране. Технологията за изгаряне на RDF е значително по-екологиччна в сравнение с изгарянето на въглища. Това е така, защото при нея се произвеждат по-голямо количество топлина и електроенергия със същото количество гориво.

- Какви са добрите практики при използването на отпадъци за добив на енергия в Европа?
- Има огромен натрупан опит и тази технология е наложена в редица страни не само в Европа, но и по света. Примерите са много, но аз ще се позова на няколко по-големи и по-близки до нас. В страни като Дания, Холандия и Австрия почти изцяло доминират системите за изгаряне на отпадъци при производството на електроенергия. Такъв тип съоръжения се изграждат вече дори в малките населени места.
В момента всички столици в Западна Европа разполагат с инсталации за изгаряне на RDF. Такива заводи има и в САЩ. Законодателството на европейско ниво е много строго, което без съмнение гарантира, че всички опасности за околната среда са избегнати.

- От близо два месеца се намираме в извънредно положение заради пандемията от коронавирус. Усещате ли затруднения в процеса на работа? Смятате ли, че е възможно да има забавяне в извършването на планираните ремонтни дейности?
- Възможните негативни последствия ще бъдат за целия сектор, защото енергетиката е основна част от българската икономика, която е силно засегната. Не мога да дам още точни прогнози как пандемията ще се отрази на предприятието ни във финансов или друг аспект. Интересувам се от темата и виждам, че и най-големите световни учени не дават точни отговори как и по какъв начин ще продължи да се развива кризата с COVID-19. В икономически аспект Европейската комисия прогнозира рецесия от 7.2 % за българската икономика през 2020-а и възстановяване през 2021 година. Относно ремонтите, очакваме да има известно забавяне или да извършим само най-наложителните. Ще се опитаме да работим по планирания ни график и да направим всички профилактични и възстановителни дейности по абонатните станции и топлопреносната мрежа, но нека не се ангажирам от сега с големи заявки. Не сме се отказали и от намерението си след 2025 г. да преминем изцяло на екологични горива. Това е нашата цел и визия за продължаване работата на "Топлофикация Сливен".