"Увеличението можеше да бъде още по-голямо, следвайки тенденцията на световните пазари за цената на газа и въглеродните емисии, които са основната причина за ситуацията. Тези два компонента вече са много по-голяма част от разходите на топлофикациите - около 77%. Това заяви инж. Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества в България (АТДБ) преди дни. По думите му останалата част от разходите, които е трябвало да направят топлофикациите за инвестиции, поддръжка на съоръженията и заплати, са били орязани, доколкото е възможно.

Инж. Георгиев не е съгласен с омбудсмана Диана Ковачева, че КЕВР не прави добри прогнози, специално за движението на стойността на природния газ. Според инж. Георгиев, прогнозата на независимия регулатор е била сравнително точна. Инж. Георгиев е на мнение, че настояването на Диана Ковачева цените на топлоенергията да се променят всеки месец в синхрон с промяната на цената на природния газ, е възможно единствено при промяна на енергийния закон.

"Ако се променят Законът за енергетиката, Законът за енергийната ефективност и подзаконовите нормативни актове и стане задължително ежемесечното дистанционно отчитане, ще е напълно възможно цените да се актуализират всеки месец или на три месеца, а не веднъж годишно", каза председателят на АТДБ.

По повод отчетната кампания и съставянето на изравнителните сметки, инж. Георгиев посочи, че нямат нищо общо с новите цени.

"Изравнителните сметки са за миналия отоплителен сезон", уточни още председателят на АТДБ.