"България има възможност за реализиране на целите на Европейската Зелената сделка. Страната ни разполага с всички географски и икономически условия за производство на чиста енергия от екологични горива. Търси се пресечната точка между трансформацията към нисковъглеродна икономика и запазването на работеща българска енергетика. С реализирането на справедлив енергиен преход ще се избегнат и социално-икономическите рискове, а именно най-широко разпространеното притеснение, което се наблюдава не само в България, но и в други страни, за нарастваща безработица вследствие на ограничаване или затваряне на въглеродно интензивните производства.", заяви инж. Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества в България (АТДБ).

Той бе категоричен, че всички са съгласни с екологичния аспект - "искаме да дишаме чист въздух и да пием чиста вода, но не трябва да поставяме на втори план финансовия и социален елемент при реализирането на Европейския Зелен пакт. Справедливият преход означава енергийна сигурност, запазване на работните места и развитие на въглищните региони в нови посоки", каза инж. Георгиев.

Председателят на АТДБ изрази убеждение, че държавата трябва да работи върху плановете за бъдещето на въглищните региони, където са заети над 120 хил. души, върху които Зелената сделка ще окаже влияние.

"Вярвам, че с постигането на обществен консенсус ще се направят най-добрите стъпки към зелената трансформация на енергетиката и икономиката. С обстоен анализ страната ни ще постигне климатичните амбиции на Европейския съюз. Необходимо е съдействието на всички страни - националната и местна управа, синдикатите, НПО-тата и предприятията",  каза още инж. Кремен Георгиев. По думите му всяка една политика може да бъде успешна, ако има обществена подкрепа.

Инж. Кремен Георгиев очерта някои от предизвикателствата, които води зелената трансформация за българската енергетика. "Енергийният преход на България ще засегне най-много въглищните централи. Решенията, които се предприемат, трябва да са в посока да намалим зависимостта от въглищата, като ги изведем плавно от енергийния микс. Те трябва да се заменят с друг вид по-екологично гориво. Природният газ е едно от възможните решения поне на този етап, а на по-късен - водородът. С преминаването на производството на електрическа и топлина енергия от природен газ, ще успеем да отговорим на изискванията на европейските институции. Трябва да се обърне внимание и на работниците. Всички, заети в сектора, трябва да запазят работните си места и да им се осигурят възможности за преквалификация.", казва още инж. Георгиев, допълвайки, че при декарбонизацията на индустрията в България не бива да съществува и минимална опасност за загуба на конкурентоспособността и растежа на икономиката.

"Европейският Зелен пакт ще тласне страната ни към модернизация. Резултатите ще бъдат видими след години. През това време се изисква много работа, за да запазим енергийната сигурност на България", посочва инж. Кремен Георгиев. Според него Европейският Зелен пакт е възможност за Европа, в това число и за българското общество и икономика.

"Енергетиката е икономически сектор от ключово значение за икономиката и важен елемент от националната сигурност. За това трябва да се търси най-правилната формула, за да запазим енергийната независимост на България", заяви председателят на АТДБ. По думите му, за да се постигне целта на ЕС, е необходимо всеки човек да даде своя принос за подобряване на околната среда. Инж. Георгиев подчерта, че изпълнението на изискването ще е реалност, ако всички заедно от отделния човек до най-голямото индустриално предприятие, положат усилия.