На 19 декември 2019 година на конференция на ООН държавите се ангажираха да насърчават политики за устойчиво развитие, за да поддържат здравословно качество на въздуха и бе приет 7 септември за Международен ден на чистия въздух за синьо небе.

Тази година за втори път светът отбелязва Международния ден на чистия въздух за синьо небе на 7 септември. На празника разговаряме с председателя на Асоциацията на топлофикационните дружества в България инж.Кремен Георгиев.

Инж.Георгиев, какво според Вас подтикна ООН да отбелязва подобен ден?

Нарастващият интерес на международната общност към чистия въздух и необходимостта от допълнителни усилия за подобряване на качеството на въздуха подтикнаха ООН да определят 7 септември за Международен ден на чистия въздух за синьо небе. Инициативата констатира, че замърсяването на въздуха е заплаха за околната среда, но подчертава, че е предовратимо!

В какъв смисъл предотвратимо? Ще ни обясните ли по-добре!

Не мога да говоря от името на всички отрасли, но като представител на енергийния сектор, мога да заявя, че ние имаме решенията и технологиите, които да въведем, за да подсигурим бъдещето на енергетиката в глобален мащаб и да я направим по-екологична!

Какво правят топлофикациите, за да имат по-екологично производство?

Повечето топлофикации в страната стартираха проекти за постепенно изключване на въглищата и замяната им с по-екологични източници на енергия! В Русе и Перник преминават на природен газ, ТЕЦ Бобов Дол не само ще мине частично на природен газ, а ще строи и фотолтаичен парк! Някои топлофикации правят енергия от слама. Това, което гражданите трябва да осъзнаят е, че за да подобрим качеството на въздуха, имаме нужда от усилията на всички - от всеки гражданин до частните компании и отделните правителства.

Какъв е призивът Ви към гражданите?

Усилията по подобряването на околната среда, е препоръчително да се превърнат в част от колективното бъдеще на цялото общество. По-чистият въздух, към който се опитват да имат принос и българските топлофикации, ще ни направи по-здрави, ще защити природата и ще спомогне за постигането на глобалните цели по изменение на климата.

Защо Международният ден на чистия въздух е важен за България? В последните години усилено се дискутира чистотата на въздуха, но има ли резултати?

Отбелязването на Международния ден на чистия въздух за синьо небе е важно за България, защото все още проблемът със замърсяването с фини прахови частици съществува, но данните от Националната система за мониторинг доказват, че въведените мерки и новите закони, водят до положителна тенденция за подобряване на качеството на въздуха в последните години на национално ниво.

Какви са основните причини за високите нива на фини прахови частици в България?

Основните причини за високите нива на фини прахови частици в България са емисиите от битовото отопление през зимата. Става въпрос за масовото използване на въглища, брикети и дърва, както и на стари и неекологични горивни устройства както и автомобилният транспорт.

За голяма част от тези емисии не са ли виновни топлофикациите?

Много граждани биха казали, че същото е при топлофикациите, но не е. Топлофикациите притежават очистващи съоръжения, които драстично намаляват вредното въздействие върху околната среда. Няма нищо общо между комина на Вашата къща, който директно изпуска изгорелите газове и коминът на топлофикация, преди който газовете са преминали през няколко очистващи химически процеси.

Отразиха ли се осезаемо затварянията през миналата година заради пандемията?

Затварянията през миналата година доведоха до драстично намаляване на емисиите, осигурявайки по-чист въздух особено в градовете с голяма промишленост. Докато се възстановяваме от пандемията от коронавируса, светът трябва да обърне внимание на замърсяването на въздуха.

Какво е Вашето послание по случай Деня на въздуха?

Отговорността за чистия въздух е на всички граждани. За да бъде подобрено качеството на въздуха, всеки трябва да даде своя принос спрямо възможностите си.

Международният Ден на чистия въздух за синьо небе е чудесен повод да дадем своя принос чрез ангажиране в инициативи за подобряване на чистотата на въздуха, от който всички имаме нужда. Само ако работим заедно, ще изградим по-добро бъдеще с чист въздух за всички! Държавите следва да си сътрудничат и да споделят опита си в прехода към чисти технологии!

Какъв може да е приносът на гражданите в сферата на енергетиката?

В сферата на енергетиката приносът може да се изразява в използване на начини за отопление, които водят до емитиране на по-малко вредни вещества.