Въздухът в Перник се очаква да бъде по-чист тази зима. Причина за това са инвестициите от 2 милиона лева, които "Топлофикация Перник" планира за отоплителния сезон тази година.

"В началото на месеца оттеглихме нашето инвестиционно намерение за оползотворяване на RDF и внесохме ново - като допълнително гориво да се използва само биомаса, за което ще бъде проведена нова процедура", съобщи пред Dir.bg директорът на "Топлофикация Перник" инж. Любомир Спасов.

Според него промяната в горивната база е неизбежна. От една страна въглищата в Пернишкия басейн постепенно се изчерпват, от друга - цената на емисиите, които е необходимо да се купуват, непрекъснато расте.

"Поради тези 2 причини се налага да търсим нови варианти", каза инж. Спасов и конкретизира: "Необходимо е да закупим шредиращи машини, чрез които биомасата да се смила на достатъчно дребна фракция, за да е подходяща за използване в нашите котли. Във връзка със съвместното изгаряне на биомаса и въглища, планираме да инвестираме в частично преустройство на два от нашите парогенератори."

Общата стойност на инвестицията е около 2 милиона лева, като реализирането на намеренията се очаква да осигури на перничани по-чист въздух и съответно - по-високо качество на живот.

Инж. Любомир Спасов посочи и какво вече е направено: "Подменихме тръби, арматура и изградихме нови трасета. Реконструирахме възли и детайли на котела на 3, 4 и 5 парогенератор. Направихме основен ремонт на турбината. Периодичните ни анализи показаха, че сгуроотвал "Кудин дол" и "7 септември" също имат нужда от ремонт и той веднага бе извършен. Правим и поддръжка на дигите им и довеждащия тръбопровод на сгуроотвал "7 септември."

По думите му още от края на миналия отоплителен сезон е направен обстоен анализ как е преминал той: "Изготвихме план, по който да се движим по време на летните месеци като ремонтни дейности. Конкретизирахме местата, на които се налага да обърнем сериозно внимание, защото са били причина за аварии през миналия отоплителен сезон. Отделно в този план влизат инвестициите за модернизиране на топлопреносната мрежа".

Преподписването на договорите "Лоялен клиент" ще продължи до края на октомври. За това, че тя работи успешно, свидетелстват сключените ожбщо над 4000 договора. От условията може да се възползва всеки редовен платец, също и абонатите със сключено споразумение за разсрочване на старите задължения.

"Всички подобрения, които правим, са с цел ТЕЦ-ът да продължи да работи. В нашия град няма много алтернативи за отопление през зимните месеци и голяма част от перничани разчитат на Топлофикация Перник. Целта ни е да продължаваме непрекъснато да подобряваме качеството на услугата, която предлагаме и в максимална степен да удовлетворяваме желанията и потребностите на клиентите на нашето дружество", обясни инж. Любомир Спасов.

Той изрази надежда за успеха да помогне и екипната работа, като ангажираните и мотивирани служители да осигурят едновременно и по-високи приходи, и по-доволни клиенти.