"Интелигентни трафик системи" АД (ИТС АД) премина успешно етап 2 от тестовете за оперативна съвместимост с Електронната система за събиране на пътни такси, оперирана и поддържана от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

С този етап ИТС АД премина съществена фаза на сертифициране и предстои да навлезе във финалния етап 3. Той включва окончателни тестове с бордови устройства, които вече ще функционират в реална среда, с което ще завърши и окончателният процес по сертифициране на ИТС АД като Национален доставчик на услуги за тол таксуване.

За преминаване на етап 1 ИТС АД представи изискваните от АПИ документи за предоставяне на услуги за електронно тол таксуване.

След преминаването на етап 2, ИТС АД планира да започне предварителни регистрации за оборудване на автопарка на клиентите си с бордови устройства и да ги информира за необходимите стъпки, които трябва да предприемат с цел плавното преминаване от винетки към тол таксуване. Това е част от подготовката за въвеждане на тол системата в търговска експлоатация.

ИТС АД ще осъществява услугите за електронно таксуване чрез тол платформата TollPass.bg, чиято обновена версия и функционалност предстои да бъде публикувана. Тя ще обслужва не само тежкотоварния трафик, но и закупуването на винетки за леките автомобили. Така ИТС АД ще предостави цялостно решение за отчитане и заплащане на електронни пътни такси - винетки и тол.

"Интелигентни Трафик Системи" АД е национален доставчик на услуги за електронно таксуване на пътни такси - електронни винетки и тол такси и официален партньор на АПИ.