Инж. Илза Чинкова е избрана за член на Съвета на директорите на "Мини Марица-изток" ЕАД, до провеждане на нова конкурсна процедура за номиниране на член представител на държавата в борда. От 01.02.2022 г. тя поема и функцията на изпълнителен директор. Това се посочва в съобщение на въгледобивното дружество.

Инж. Чинкове беше представена пред ръководния състав на дружеството от Диан Димитров, член на Съвета на директорите на Българския енергиен холдинг. Той изрази надежда пред нея да има дълъг хоризонт за работа и да бъде създаден добър екип, който да осигури приемственост.

"Мини Марица-изток" ЕАД е дъщерно дружество на Българския енергиен холдинг от септември 2008 г. 

От холдинга заявяват своята готовност да откликват на предизвикателствата пред "Мини Марица-изток" и проблемите на заетите в дружеството, които могат да разчитат на пълна подкрепа в дългосрочен порядък, каза Диан Димитров и увери, че решението за промяна на седалището на "Мини Марица-изток" ЕАД ще бъде отменено.

Със свое решение от 19 януари Съветът на директорите на БЕХ промени седалището и адреса на управление на "Мини Марица-изток" ЕАД, като го премести от Стара Загора в София, на ул. "Веслец" 16.

В първото си изявление инж. Илза Чинкова подчерта намерението си да създаде спокойна и сигурна работна среда, в която всеки да допринесе за постигане на високи професионални резултати. Именно те стоят в основата на устойчивия растеж и стабилната енергийна система на страната, се казва в съобщението на компанията.

На въпрос на социалните партньори за цената на въглищата инж. Чинкова сподели, че тя дава възможност за инвестиции и по-добро ниво и надеждност на техниката за осигуряване на добива.

"Имаме аргументите и всички основания да искаме повишаване на цената на въглищата. Ще държа на приемственост. Заедно с вас ще търсим най-добрите решения за комплекса, да работим максимално дълго и при най-добри условия", добави новият директор на въгледобивното дружество.