От "Газпром Експорт" не се съгласиха с предложената от "Булгартрансгаз" норма на доходност за транзит на природен газ

Нормата на доходност е завишена, което води до по-високи тарифи. Това каза началникът на отдел "Логистика" в "Газпром Експорт" Дмитрий Грачов по време на заседанието на КЕВР за провеждането на третата и ангажираща фаза 3 от процедурата Оpen season за разширение на газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД.

Представителят на руската компания смята, че всичките разходи по създаването на газопреносните мощности ще бъдат покрити за сметка на дългосрочното резервиране.

Дмитрий Грачов счита, че дружества, които са в добро финансово положение, не са длъжни да предоставят финансово обезпечаване. По думите му това е прекалено високо изискване.

Предвид международния характер на проекта, от "Газпром Експорт" предлагат споровете във връзка с пренос на природния газ да се разгледат от Международен арбитражен институт. Грачов посочи, че мястото за разглеждането на спора може да бъде и София.

"Въз основа на публикуването и разглеждането на документите, "Газпром Експорт" е готов да разгледа участие в процедурата Оpen season", изтъкна Дмитрий Грачов.