Компанията Gastrade, която изгражда терминала за втечнен природен газ до Александруполис, подаде заявление до Регулаторния орган за енергетика на Гърция (RAE) за лиценз за нова независима система за природен газ (INGS).

Новият проект "Thrace INGS" ("Тракия") ще се състои от плаващ блок за съхранение и регазификация (FSRU) и ще бъде реализиран в Тракийско море, близо до бреговете на Александруполис.

FSRU ще има капацитет за съхранение на втечнен природен газ от 170 хил. куб. м. и ще може да доставя до максимум 22,7 млн. куб. м на ден или 5,5 млрд. куб. м природен газ годишно. Проектът ще включва също офшорна и наземна газопроводна система, която ще свърже плаващия блок със съществуващите наземни газопроводи за пренос на природен газ в района.

Акционери на Gastrade с равни дялове от по 20% са г-жа Елмина Копелузу, GasLog Cyprus Investments Ltd, DEPA Commercial SA, българският оператор "Булгартрансгаз" и гръцкият оператор DESFA SA.

3e-news.net