HR казус: Във Вашата организация се стартира нов проект. За целта има необходимост от специалисти с компетенции X,Y и Z, с които не разполагате. От успеха на проекта зависи дали ще се продължи с имплементирането му и за в бъдеще. Вашата задача е да намерите най-добрите специалисти с опит в търсената област.

Дали да се обърнете към фрийлансър?

Нека разгледаме по-подробно тази опция:

 • В най-общия случай наемането на фрийлансър е приложимо при:
 • Кратки, конкретни и не особено софстицирани задачи.
 • Специфични, комплексни задачи, изискващи конкретна (рядко срещана) експертиза.
 • Когато задачата, за която търсим човек, не е достатъчна за да уплътни 8-часов работен ден, на постоянен трудов договор, на нов служител.
 • Когато организацията не разполага със специалист с търсената компетенция и същият е необходим спешно, така че няма възможност да бъде обучен/развит някой наличен служител с потенциал.
 • Когато човекът, когото търсим, е необходим за целите на временен проект.

Фрийлансъри се търсят както за изпълнителски, така и за експертни и консултантски роли и най-често са в сферата на:

 • IT/Програмиране (в тази сфера фрийлансърите се наричат contractors) - web design; software development, software implementation; networking; (solution) architect; т.н.
 • Креативни дейности - Дизайнери; Маркетинг специалисти;
 • Услуги - Преводачи; Създаване на (авторско) съдържание; data entry;

От къде да се сдобием с фрийлансър:

 • С препоръка от познат/прятел
 • Личен контакт
 • Онлайн платформа (Онлайн платформите, позволяват на регистрирани потребители - фрийлансъри или клиентски организации, на база съвместимост между търсените и предлагани умения и компетенции, да се свързват с цел съвместна работа).

Какво включва наемането на фрийлансър - като разход на време, усилия, пари, и тн от гледна точка на организацията. Какво си спестява същата тази организация и какви са рисковете за нея:

Oрганизацията получава:

 • Възможността "да консумира" на готово специалист с търсената експертиза (не влага в и не развива никого).

Коства на организацията: 

 • Време и усилия от страна на HR за намиране на въпросния специалист
 • Сключване на граждански договор, администрирането му и тн
 • Разходи относно заплащане - предварително уговорен хонорар за конкретната задача/проект

*** Заплащането на фрийлансърите се осъществява на база свършена работа, като може да бъде реализирано:

 • На час
 • На завършен етап от проектната задача
 • На завършен цялостен проект

Какво организацията си спестява:

 • Време и загубени ползи, от момента в който потенциален новоназначен служител, на трудов договор, би встъпил в длъжност, до момента в който би навлязъл в работния процес и би започнал да генерира печалба.
 • Разходите, които трудовия договор предполага - относно ежемесечно заплащане, осигуровки, отпуски, допълнително здравно осигуряване, бонуси за добро представяне
 • Подсигуряване на физическо работно място на служителя.
 • Въвеждащи обучения, последващи тренинги, включване в програми за развитие и тиймбилдинги.

Рискове при наемането на фрийлансър: 

 • Могат да работят по няколко проекта едновременно (включително и за конкурентни организации).
 • Да не си свърши работата. В уговорения срок. Или изобщо. Но(!) - това важи и за двете страни - винаги има възможност да си търсите правата. Ако ги знаете. Също важи и за двете страни.
 • Компанията да не успее да намери подходящ специалист, отговарящ на изискванията.
 • Да не успеете да го мотивирате, или съответно да контролирате процеса по изпълнение на заданието му - сключването на трудов договор предполага йерархична зависимост между страните, участващи в договора. При гражданския договор подобна зависимост отсъства. Даже напротив - той предполага равнопоставеност на страните.

Какво означава за фрийлансъра поемането на нов ангажимент:

Фрийлансърът получава:

 • Свобода сам да менажира процеса по търсене и изпълнение на задачата си - иначе казано - да работи когато иска (не непременно в часовете между 9 и 17) и от където иска (много често физическото му местонахождение няма особено отношение към изпълнението на задачата му).

Коства на фрийлансъра:

 • Усилия, от гледна точка на време и нека си го кажем - нерви, да търси нови ангажименти/проекти.
 • Доброто му представяне във всеки отделен проект е пряко обвързано с евентуалното му бъдещо (дългосрочно) проектно сътрудничество със същия този работодател, или негови познати...
 • Инвестиция в себе си - самоподготовка и самообучение в областта, в която ще извършва дадената услуга.

Това, което фрийлансърът си спестява/се лишава:

 • Транспортни разходи и време - от и до работа.
 • Възможност за израстване в организацията.
 • Възможност да комуникира с колеги/другите служители в рамките на една организация. В зависмост от гледната точка, на тази опция може да се гледа както като плюс, така и като минус.
 • Гарантиран месечен доход. Който върви ръка за ръка с чувството за сигурност.
 • Job security.

Рискове за фрийлансъра, при приемане на нов проект:

 • Да не му платят. Изобщо. Или само частично. Често срещани са изявления (от страна на клиента) от рода - "Ама аз това не си го представях точно така... Друго се разбрахме с теб".
 • Репутацията му на добър специалист е пряко обвързана с представянето му и удовлетвореността от страна на клиента. Защото - хората говорят. Особено в различните "гилдии", впечатленията от някой конкретен специалист с рядко срещана експертиза, се разпространяват със скоростта на аромата на току-що сготвена гозба когато си много гладен... И много често от тях зависят бъдещите му ангажимети.

Характерно за фрийлансърите:

 • Държат на свободата си - ненормирано работно време; да не са обвързани с конкретно физическо работно пространство; сами да избират какво/кога/как/за кого да свършат.
 • Обитават различни онлайн платформи и социални мрежи и много от тях са достъпни "по каталог".

Все повече се наблюдава тенденцията хора, назначени на трудов договор, в свободното си време да упражняват дейности по freelance проекти.

Често обект на freelance дейността им е тяхно хоби.

Изводът е, че днес можете да наемете човек за всичко. Стига да можете да му платите. Обратното също важи - биха могли да ви наемат за всякакъв тип работа. Стига да имате съответните компетенции. А ако все още ги нямате - бихте могли да ги развиете. НО побързайте, преди технологиите да са почукали на вратата на Вашия бъдещ работодател и да са Ви оставили безработни и безпарични. Тогава вече дилемата Трудов или Граждански договор отпада...

СЪДЪРЖАНИЕ НА:
Българска Конфедерация по Заетостта е неправителствена организация, която обединява експертиза на водещите компании в сферата на HR услугите в България, съчетава креативност, иновативност, модерни дигитални решения, адаптивност и отвореност към новостите в световен мащаб. Организацията въвежда и популяризира всички добри практики за управление на персонала и HR услугите. Променя и подобрява модела на HR бизнеса, популяризира услугите и възможностите на своите членове.