Филип Морис Интернешънъл стана първата международна компания, получила сертификат за равностойно заплащане за равен труд "EQUAL-SALARY" за всички свои офиси в целия свят, издаден от швейцарската независима фондация "EQUAL-SALARY". Сертификатът потвърждава ангажимента на компанията за постигане на равнопоставеност в глобален мащаб като важен фактор от изграждането на приобщаващо работно място с равни възможности за мъжете и жените.

За ФМИ приобщаването и многообразието са централен елемент от стратегията на компанията за устойчиво развитие и ключов стимул в трансформацията към изграждане на бъдеще без дим чрез разработката на иновативни бездимни алтернативи на конвенционалните цигари.

"Сертификатът за равностойно заплащане "EQUAL-SALARY" е доказателство за огромната работа, която всички колеги от ФМИ по света свършиха, с цел утвърждаване на равностойното заплащане за равен труд в компанията в световен мащаб" , заяви Андре Каланцопулос, главен изпълнителен директор на Филип Морис Интернешънъл по повод на полученото отличие. "Трябва да отбележим подобаващо този момент и да продължим да създаваме приобщаваща организация с балансирано представителство на мъжете и жените на ръководни позиции в процеса на нашата трансформация към изграждане на бъдеще без дим."

Процедурата на получаване на сертификат за равностойно заплащане "EQUAL - SALARY", осъществявана от швейцарската неправителствена организация EQUAL-SALARY Foundation, е част усилията на ФМИ, насочени към преодоляване на неравенствата в заплащането на мъжете и жените, като част от стремежа за създаване на по-приобщаваща организация с балансирано представителство на мъжете и жените за всички 77 000 служители на компанията.

Преминаването през процедурата подпомогна ръководните екипи на ФМИ да обърнат специално внимание на областите, в които е необходимо подобрение за постигане на баланс между мъжете и жените и предоставяне на равни възможности за кариерно развитие за всички мъже и жени в компанията.

Филип Морис Интернешънъл е първата международна компания, която получи сертификата за равностойно заплащане в Швейцария през 2015 г. и проведе пилотно тестване на методологията в международен мащаб в Япония през 2016 г. В рамките на процедурата по сертифициране на всички пазари в света филиалите на ФМИ преминават през обстойни одити за равнопоставено заплащане на труд, които се провеждат от компанията PWC.

"Всички са съгласни, че жените трябва да получават същото заплащане като мъжете за равен труд. За съжаление, това не е факт за много жени по света днес. Ние във ФМИ искахме да получим надеждно и независимо потвърждение, че прилаганите от нас практики на заплащане съответстват на нашия ангажимент за равнопоставеност във всички държави, където имаме дейност." , заявяват от компанията.

В рамките на кандидатурата си за сертификат за РАВНО ЗАПЛАЩАНЕ, издаден от трета страна, ФМИ стана обект както на количествен сравнителен анализ на данните за възнагражденията, така и на качествен одит на ангажимента на ръководството за спазване на принципите на равнопоставено заплащане за равен труд и на нашите политики, практики и процеси за човешки ресурси, за да бъдат идентифицирани потенциални пропуски в областта на равнопоставеността между мъжете и жените. Това подсилва нашите усилия за постигане на балансирано представителство на мъжете и жените и преодоляване на неравнопоставеността между половете, което е съществен елемент от нашата бизнес трансформация, насочена към създаване на свят без дим.", допълват от Филип Морис Интернешънъл.

Филип Морис Интернешънъл провежда редица програми и инициативи за подобряване на равнопоставеността между мъжете и жените на работното място като гъвкаво работно време, развитие на мрежа от успешни жени, персонализирани планове за кариерно развитие, премахване на субективността в оценяването и други. Към момента 35% от ръководните постове в компанията са заети от жени, като целта е до 2022г. този дял да нарасне до 40 на сто. В България този процент е по-висок - 50% от висшия мениджмънт на компанията е съставен от жени.