Филип Морис България стартира през месец юни национална кампания #ПромениКартинката, като намерението в крайна сметка е да се намали изхвърлянето на фасове по плажовете.

Кампанията започва с 46 плажни ивици, като по-късно по всяка вероятност ще се пренесе и в градска среда - на места, на които най-често се изхвърлят фасове.

Фасове може да се видят (се изхвърлят) къде ли не - по улици, тротоари, канавки, шахти, но осеяните с тях плажове наистина заслужават да дадат старт на такава кампания.

Снимка: Филип Морис България

Всъщност българската кампания следва интернационалната. За да повиши информираността за проблема със замърсяването с цигарени фасове на глобално ниво Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) стартира през 2020 г. глобалната инициатива "Our World is not an Ashtray" (Нашият свят не е пепелник). Амбицията на компанията е да намали евентуалното негативно външно въздействие от своите продукти.

Как започва кампанията в България

Разбира се, най-важното е да се повиши информираността за проблема със замърсяването на обществените пространства с цигарени фасове. В началото на новия сезон вниманието на плажуващите по Черноморието ще бъде привлечено с атрактивни изображения към замърсяването с цигарени фасове на плажните ивици.

Цигарените филтри са най-големият замърсител на плажовете и най-широкоразпространената форма на боклук в океаните. Всяка година се изхвърлят над 800 тона цигарени фасове в околната среда, като за разграждането им са нужни от 3 месеца до 15 години в зависимост от външните условия, показват редица изследвания.

Снимка: Филип Морис България

С изображенията по българските плажове това лято инициаторите на кампанията искат да накарат потребителите да се замислят защо е важно цигарените фасове да се изхвърлят само на предназначените места за общ битов отпадък.

Обмисля се възможността и за специални кошчета по примера на други държави.

"С кампанията #ПромениКартинката се надяваме да събудим еко-съзнанието на пълнолетните потребители, да ги запознаем с фактите, свързани с проблема и в дългосрочен план да предизвикаме реално намаляване на замърсяването с фасове в България", заявява Диляна Якова, мениджър регулации и устойчиво развитие във Филип Морис България.

Снимка: Филип Морис България

Филтърът на цигарите съдържа целулозно ацетатно влакно, направено от модифицирана дървесна целулоза, което е вид биопластмаса (не става дума за нефтопродукт - б.р.). Това се потвърждава и от новата европейска Директива за пластмасата за еднократна употреба (Директива 2019/904/ЕС), допълва Якова.

Оказва се, че едва 13% от хората знаят, че във филтъра има пластмаса. Но това е пластмаса, която не може да се рециклира и изходът е само един - изхвърляне в кошчето за битов отпадък. Въпросът с изхвърлянето на фасовете на правилното място обаче се усложнява от факта (резултат от изследвания), че повече от 60% от цигарите се пушат извън дома.

Снимка: Филип Морис България

Диляна Якова отбелязва, че от 3 юли върху цигарените кутии ще има напомняне, че фасовете трябва да се изхвърлят в кошчетата, а не на произволни места.