Една от водещите застрахователни групи в Централна и Югоизточна Европа (ЦИЕ/ЮИЕ) - българската Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), ще придобие четири застрахователни дружества в три европейски страни - Румъния, Чехия и Беларус. Компаниите, които ще бъдат придобити, са дъщерни на германската ERGO, една от водещите застрахователни групи в Европа и част от Munich Re, който е сред най-големите презастрахователи в света.

Новите придобивания в цифри и факти

ЕИГ ще придобие три поделения на ERGO в Румъния и Чехия, специализирани в животозастраховане и общо застраховане, както и едно общозастрахователно дружество в Беларус. Двете страни вече са подписали споразумение, а сделката ще бъде финализирана след одобрение от съответните регулаторни органи. Съгласно условията, ЕИГ ще придобие всички акции в четирите подразделения на ERGO, в това число собственост върху договорите за работа на служителите, портфолио с клиенти и IT системите. През 2017 г. общият премийния приход, реализиран от четирите дружества на ERGO, достига 72 млн. евро.

Преди по-малко от година ЕИГ придоби, специализираната в застраховки за пътуване, украинска компания ERV, собственост на ERGO. Споразумението още тогава предвиждаше бъдещо сътрудничество между двете страни по сделката, в това число трансфер на ноу хау и възможност ЕИГ да продава застраховки за пътувания с бранда на ERV в Украйна и други държави, в които оперира. След финализиране на новата сделка ЕИГ ще развива дейност в общо единадесет европейски страни, в това число чрез свои дъщерни дружества в седем от тях - България, Румъния, Северна Македония, Украйна, Грузия, Чехия и Беларус.

"Придобиването на дъщерните дружества на ERGO в Румъния, Чехия и Беларус се вписва напълно в стратегията за разширяване на нашето присъствие в Централна и Източна Европа, и държавите от ОНД, които предлагат голям потенциал за растеж. Това е и добра възможност да диверсифицираме продуктовия си портфейл. От своя страна ЕИГ ще интегрира в новите си подразделения най-добрите практики от дейността в рамките на своята собствена мрежа и ще предложи на новите си клиенти голям набор от надеждни застрахователни продукти, което ще допринесе за по-нататъшното развитие на местните пазари", коментира Йерун Ван Лейуън, главен оперативен директор на ЕИГ. "С това придобиване ние също така надграждаме партньорството ни с ERGO, което не само ни дава възможност да придобиваме портфейли от лидер в индустрията, но и да извличаме ценен опит и ноу хау ", допълва главният оперативен директор на ЕИГ.

"Удовлетворени сме, че намерихме в лицето на ЕИГ подходящ купувач за всички наши четири дъщерни дружества в ЦИЕ. Това споразумение е още една стъпка за оптимизиране на международния ни бизнес, което е наш стратегически приоритет от 2016 г.", коментира Александър Анкел, главен оперативен директор на ERGO International AG.

Опитът на ЕИГ в сделките по сливания и придобивания

През последните години ЕИГ придоби пряко или чрез своите поделения: застрахователния бизнес на германската Talanx International в България и Украйна - съответно ХДИ Застраховане и HDI Strakhuvannya; на холандската Achmea в България - Интерамерикан; на QBE в България и Румъния; застрахователния портфейл на АТЕ Иншурънс, румънското дъщерно дружество на гръцката Пиреос Банк; един от водещите застрахователи в Грузия - IC Group; специализираната в застраховки при пътуване украинска компания ERV, собственост на ERGO; значителен дял в руското застрахователно дружество ООО РСО Евроинс.

В съответствие със стратегията си за развитие и целта да се превърне в една от водещите застрахователни групи в ЦИЕ/ЮИЕ/ОНД, ЕИГ планира да остане фокусирана върху разширяването на присъствието си в региона чрез придобивания и органичен растеж, като в същото време диверсифицира продуктовия си портфейл и дистрибуционните си канали, и поддържа висока ликвидност и капиталова база.

Евроинс Иншурънс Груп АД

"Евроинс Иншурънс Груп "АД (ЕИГ) е една от големите независими застрахователни групи в Централна и Югоизточна Европа. Компанията е фокусирана в предлагането на пълен набор застрахователни продукти в областите: общо, здравно и животозастраховане. Базираната в София група оперира в 9 европейски страни, като притежава дъщерни застрахователни дружества в България, Румъния, Северна Македония, Украйна и Грузия. ЕИГ развива дейност още в Гърция и Русия. Групата извършва и нишови застрахователни операции в Испания и Италия. ЕИГ обслужва повече от 2.5 млн. клиенти и има 3000 служители. През 2017 г. международната агенция за кредитен рейтинг Fitch Ratings присъди "BB-" рейтинг за финансова стабилност на застраховател ("Insurer Financial Strength Rating" - "IFSR") със стабилна перспектива на Евроинс Румъния, най-голямото дъщерно дружество в рамките на ЕИГ.

Евроинс Иншурънс Груп е дъщерно дружество на Еврохолд България АД - водеща публична компания, чийто акции се търгуват на Българската фондова борса (БФБ) и Варшавската фондова борса (WSE). Еврохолд оперира в Централна и Югоизточна Европа с фокус върху застраховането, продажбите на автомобили, лизинга, инвестициите и управлението на активи. www.eig.bg www.eurohold.bg