Стана ясно, че ТЕЦ "Бобов дол" се отказват от проекта си за горене на отпадъци при производството на енергия. Новината бе съобщена лично от главния прокурор на Република България Иван Гешев. По темата се свързахме с изпълнителния директор на дружеството инж. Емил Христов, който разкрива защо се стигна до това решение на ръководството.

- Инж. Христов, вярно ли е, че се отказвате от горенето на отпадъци и защо?
- Да, вярно е. Решихме на този етап да се откажем от проекта за внедряване на РДФ в производството, тъй като той предизвика негативна реакция в част от обществото. Изведнъж нашите планове станаха център на огромен медиен интерес. Бяхме подложени на многобройни медийни атаки от определени средства за масова комуникация, които, според мен, съзнателно предизвикаха опасения от нашите намерения в част от местното население. Ще кажа нещо може би по- емоционално. Вижте, нашата централа е част от Бобов дол, а Бобов дол е част от нас. Както регионът не би съществувал нормално без работните места в ТЕЦ-а, така и ние не можем да работим нормално, ако нямаме пълната подкрепа и разбиране на местните хора. Ние с тях практически сме едно цяло.
Все още съм на мнение, че реализацията на това ново за нас начинание щеше да окаже изключително благоприятно влияние върху екологията на ТЕЦ "Бобов дол". Никой не може да ме разубеди. От всичко, което се случи през последните месеци, разбрах, че българите трябва да променят мисленето си по някои теми. Рано или късно хората ще осъзнаят, че е важно да се вложат усилия в намирането и разработването на повече ефективни методи за оползотворяване на отпадъци. Управлението на отпадъци е залегнало дълбоко в политиките на Европейския съюз. Необходимо е в нашата страна да се работи по посока на създаване на повече мощности, в които да се изгарят отпадъци или да се занимават с повторното им използване. За съжаление в един момент депата ще се окажат препълнени и няма да имаме алтернатива. Голямото струпване на боклуци на открити депа крие сериозен риск от разпространение на зарази, а в момента обществото е чувствително по тази тема. Но все пак, за да тушираме възникналото обществено недоволство, решихме да стопираме осъществяването на този проект. Поне за момента.

- Това означава ли, че се отказвате и от биомасата...
- Биомасата и РДФ са две съвсем коренно различни горива, редно е да се прави разлика. Не, не се отказваме от оползотворяването на биомаса. Тя е едно изключително екологично гориво.

- Дайте пример за биомаса?
- Биомасата, която се използва в ТЕЦ "Бобов дол", е различни видове. Такива са слама от пшенични, оризови и царевични култури, както и от дървесина.

- Как се снабдявате с подобни продукти?
- Доставките се осъществяват на база сключени договори със земеделски производители, за които въпросните продукти представляват отпадъчни суровини. За тях има 2 варианта - или да ги реализират на пазара като продукт, или да ги депонират на сметище, където да бъдат оставени да гният. Когато ги продадат, ползата е двустранна. Земеделските фирми получават пари за отпадъка, който генерират от тяхната дейност, а ние се сдобиваме с екологично гориво, от което произвеждаме енергия.

- А използването на биомаса по-добре ли е от използването на въглища?
- Да. Биомасата се смята за един от най-екологичните възобновяеми източници на енергия. Законът за чистотата на атмосферния въздух насърчава развитието на ВЕИ. Чрез замяната на част от въглищата с биомаса отговаряме в по-голяма степен на препоръките както на законодателството на Република България, така и на тези от страна на Европейския съюз.

- След като изяснихме този въпрос. Нека обърнем внимание и на друга важна тема, която е доста актуална последните дни. Стана ясно, че на територията на ТЕЦ "Бобов дол" има заразени с коронавирус служители. Ще се изследват ли и други хора от персонала?

- Да, изследвания продължават да се правят, тъй като здравето на нашите служители и работници е от първостепенна важност.

- Какво правите, за да ограничите разпространението на коронавирус на територията на дружеството?
- Веднага след налагането на извънредно положение в страната предприехме всички необходими мерки във връзка с ограничаване, доколкото е възможно, на контактите между служители и работници. Още на входа се мери температурата на всеки един, който идва на работното си място. Постоянно всички площи и повърхности се почистват и дезинфекцират. Искрено се надявам всичко това скоро да приключи и да се върнем към обичайния начин на живот, както и към стандартния режим на работа.