Европейският парламент прие снощи предложения за законодателство на ЕС за изкуствения интелект. ЕП е сред първите институции с препоръки в областта на етичните стандарти, гражданската отговорност и правата върху интелектуалната собственост при изкуствения интелект, се отбелязва в съобщение на парламента, предава БТА.

Евродепутатите настоятелно призовават Европейската комисия да представи нов законопроект за етичните принципи и правните задължения за разработването, внедряването и използването на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии, включително софтуер, алгоритми и данни.

Бъдещото законодателство трябва да бъде изготвено в съответствие с насочените към човека и създадени от него технологии в областта на изкуствения интелект, безопасност, прозрачност и отчетност, защита срещу предубеждения и дискриминация, отговорност към обществото и прородата, зачитане на неприкосновеността на личния живот и защита на данните, заявява ЕП.

Високорисковите технологии, например със способности за самообучение, следва да бъдат създавани така, че да позволяват човешки надзор по всяко време. Ако използването на дадена възможност доведе до сериозно нарушение на етичните правила и може да породи опасност, следва да се спрат способностите за самообучение и да се възстанови пълният човешки контрол, се посочва в текста.

ЕП призовава за насочено към бъдещето законодателство за гражданска отговорност, така че онези, които управляват опасни технологии, да носят отговорност за причинени вреди. Ясното законодателство ще подпомогне иновациите, като защитава гражданите и насърчава доверието им в технологиите, според евродепутатите.