Абонатите на "Топлофикация-Плевен" ще могат да използват електронна фактура за новия отоплителен сезон. Така всеки месец те могат да получават отчет за потребената от тях енергия.

"Целта ни е през новия сезон да имаме повече доволни абонати от услугата, която им предоставяме", коментира пред Dir.bg изпълнителният директор на "Топлофикация- Плевен" инж. Йордан Василев.

Той заяви, че компанията е направила всичко възможно, за да подсигури успешен сезон, като миналия, когато сметките за отопление за около 70% от клиентите са били ограничени до 150 лева, а за 48% - до 100 лв. За целта подготовката за зимата е започнала още през лятото. По-топлите месеци са използвани за модернизиране на топлопреносната мрежа с реконструкция и подмяна на амортизирани участъци, както и обновяване на абонатни станции.

"Мисля, че успяхме да извършим ремонтните работи по достатъчно ефективен начин и през зимата няма да се налагат дълги прекъсвания на топлоснабдяването", смята инж. Василев, като уточни, че основен приоритет за дългосрочна инвестиция е разширяване на мрежата чрез изграждане на топлофикационни отклонения и нови абонатни станции.

"През последните две години сме инвестирали в закупуването на двигател за комбинирано производство, както и в нови спомагателни съоръжения за нашите топлоизточници. Освен това сме изградили нови абонатни станции. Подменени са и участъци от топлопреносната мрежа. През 2020 година планираме да разширим инсталацията за комбинирано производство и да продължим с изграждането на абонатни станции и подмяната на участъци от топлопреносната мрежа", обясни инж. Йордан Василев.

От "Топлофикация-Плевен" следят метеорологичната обстановка и са в готовност да пуснат отоплението при прогноза за очаквано трайно застудяване. Който има желание за по-ранно включване, трябва да входира писмено заявление, като с приоритет ще са болниците и учебните заведения.

"Преди включването на парното е необходимо термостатичните вентили на отоплителните тела да бъдат напълно отворени. Докато още не сме стартирали, молим гражданите да приключат започнатите ремонти по отоплителните тела и инсталациите", призова инж. Василев.

Успоредно с подсигуряване качество на услугата, "Топлофикация-Плевен" инвестира и в развиване на кадри от най-ранна възраст. През лятото директорът инж. Йордан Василев проведе срещи колегата си от плевенската Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Луи Пастьор" по повод това, че през тази учебна година е обявен прием по защитената от държавата специалност "Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна".

"Ние сме ангажирани за бъдещето на децата ни. За нас е важно да се предоставим възможност за тяхното развитие и професионално израстване. Изразихме готовност да организираме различни прояви за повишаване на осведомеността сред заинтересованите страни, като дни на отворените врати, популяризиране на професионалното образование, дейности за кариерно консултиране на млади хора. Идеята на тези прояви е да бъдат обсъдени очакванията, които съвременните работодатели имат от младежите, които завършват училище. Тогава лично се ангажирахме да съдействаме за организацията и провеждането на практическото обучение на учениците, както и изпълнение на проекти за провеждане на практическото обучение в реална работна среда", обясни пред Dir.bg инж. Василев.

В качеството си на представител на бизнеса "Топлофикация-Плевен" ще участва в система за външно оценяване на придобитите професионални компетентности в образователната институция и ще разработи и внедри инструменти за осигуряване на заетост на придобилите трета степен на професионална квалификация по професия "техник на енергийни съоръжения и инсталации".

"Смятаме, че партньорството ни с учебни заведения ще бъде ползотворно. Надяваме се, че осигурявайки им възможност да станат част от реалната работна среда, ще ги амбицираме да влагат усилия, за да се превърнат в конкурентоспособни професионалисти", завърши директор на "Топлофикация- Плевен".