"ТЕЦ Марица" 3 Димитровград спазва всички екологични норми на националното и европейско законодателство. Това каза главният юрисконсулт на "ТЕЦ Марица" 3 Юлиян Семерджиев.

"Считам, че недоволството срещу работата на дружеството е мотивирано по някакъв начин, а не е спонтанно! Централата осигурява работа за стотици и със сигурност подновяването на производствената дейност е причина за намаление на безработицата в региона. Доказателство е и призът "Работодател на годината", който получихме в края на миналата година", добави той.

Юристът обясни, че Централата работи напълно законно на база валидно комплексно разрешително и посочи, че за издаването му е изготвена и оценка за въздействието върху околната среда, която констатира, че производствената дейност на дружеството не нарушава нормите за изпусканите емисии в атмосферния въздух.

"Да, Централата се намира в покрайнините на града, но след като изведохме от експлоатация топлофикационните съоръжения, резултатите от замерванията са, че работата на "ТЕЦ Марица" 3 не води до нарушаване на пределно допустимите концентрации на вредни вещества", каза още Семерджиев.

За максимално очистване на вредните емисии, генерирани от работата на Централата, служат модерната сероочистваща инсталация и монтираните електрофилтри.

"Ясно е, че въглищата няма да се използват още дълго и за това в момента технически експерти на дружеството разработват проекти за поетапното им премахване, но процесът ще бъде дълъг и изключително скъп. Няма да се реализира за година или две. Паралелно техническите проекти се анализират и от финансови и икономически експерти, които изработват възможните модели за работа и ги оценяват. Имаме връзка с газопреносната мрежа заради използването на природен газ за разпалване и при нарушен режим на производство, за това вероятно преминаването към природен газ ще бъде най-ефективната алтернатива за гарантиране на енергийния преход", споделя още Юлиян Семерджиев.

Според юриста "ТЕЦ Марица" 3 притежава много предимства, които ще благоприятстват плавното извършване на енергийния преход, сред които са наличието на висококвалифициран и опитен персонал, собствен терен, независимост от други водоснабдителни системи и други.

"В условията на изключително силна конкуренция на пазара на електрическа енергия "ТЕЦ Марица" 3 може да предлага атрактивни цени на произведената електрическа енергия чрез непрекъснато подобряване на технико-икономическите показатели, увеличаване на разполагаемостта и инвестиции в съоръженията, които да намалят значително аварийността", сподели още Семерджиев.