Европейската комисия одобри, съгласно Регламента за сливанията на ЕС, придобиването на едноличен контрол върху "Вива Телеком България" ООД и нейното дъщерно дружество Българска телекомуникационна компания ЕАД от Юнайтед Гроуп (United Group BV), регистрирано в Нидерландия, съобщи Комисията на 6 април.

Европейската комисия отбеляза, че БТК предоставя фиксирани и мобилни далекосъобщителни услуги, широколентов интернет и телевизионни услуги за разпространение. От своя страна Юнайтед Груп предоставя медийни и телекомуникационни услуги в Югоизточна Европа.

"Комисията установи, че предложената транзакция няма да създаде опасения във връзка с конкуренцията предвид много ограниченото увеличение на пазарната позиция на обединеното предприятие и наличието на няколко други участници на пазара на дребно на услугите на Pay-TV (чрез интернет) в България."

Комисията също така установи, че вертикалните връзки между пазарите за продажба на едро на мобилни и фиксирани разговори на услуги на пазара и надолу по веригата за мобилни и фиксирани далекосъобщителни услуги, произтичащи от транзакцията, няма да бъдат проблематични.

"Ето защо Комисията стигна до заключението, че предложената транзакция няма да предизвика опасения относно конкуренцията", се казва в изявлението.

Сделката беше разгледана при обичайната процедура за разглеждане на сливания.

Кои са Юнайтед Груп

United Group сключи сделка за придобиване на Vivacom за 1,2 млрд. евро (по информация на FT)  през ноември 2019 г. От компанията купувач тогава коментираха, че Виваком е добре управлявана компания със силен мениджмънт.

През 2018 г. ЕК разреши придобиването на United Group от британската компания BC Partners - съгласно Регламента за сливанията на ЕС. United Group предоставя телекомуникационни и медийни услуги в Югоизточна Европа. На свой ред BC Partners е частна фирма, която контролира Intelsat, глобален доставчик на комуникационни спътникови услуги.