Европейската комисия одобри българска мярка за подкрепа в размер на 4,4 милиона евро за летищата Бургас и Варна. Мярката беше одобрена като част от Временната рамка за отпускане на държавни помощи, съобщи eureporter. Държавната подкрепа ще бъде под формата на отсрочване на плащанията на концесионните такси, дължими от Fraport Twin Star Airport Airport Management AD, компанията, управляваща двете летища, на българското правителство.

Намерението е с мярката да се помогне на двете летища за справяне с недостига на ликвидност, с който се сблъскват заради пандемията, чрез намаляване на разходите, поети от летищния оператор. Европейската комисия установи, че мярката е в съответствие с условията, определени във Временната рамка.

По-специално, отсрочването на плащанията може да бъде предоставено само до края на тази година, а продължителността му ще бъде една година. Освен това отсрочването на плащания включва минимално възнаграждение в съответствие с Временната рамка.

ЕК заключи, че мярката е необходима, подходяща и пропорционална за отстраняване на сериозни смущения в икономиката на държава-членка, в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от Договор за функциониране на ЕС (ДФЕС) и условията, определени във Временната рамка. Въз основа на това Комисията одобри мярката съгласно правилата на ЕС за държавна помощ.

Повече информация за Временната рамка на ЕС и за други дейности на ЕК във времето на пандемия може да се прочете тук.