Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) ще осигури до 10 милиона евро за българска компания, осигуряваща услуги в космоса.

Банката и българската компания EnduroSat, обявиха днес споразумение за рисково дългово финансиране до 10 млн. евро, съобщиха от ЕИБ.

Финансирането се предлага по линия на новия инструмент за рисково дългово финансиране, подкрепен от Европейския гаранционен фонд (ЕГФ), създаден от ЕИБ, за да подпомага европейски дружества по време на пандемията от КОВИД-19.

Инвестицията на ЕИБ ще подкрепи растежа на EnduroSat и създаването на работни места за по-нататъшно развитие на иновативни, високоефективни и ценово достъпни наносателити и услуги на компанията, предназначени за бизнес, изследвания и научни екипи от цял свят, пише в съобщенето. Инвестицията ще подпомогне и разрастването на революционната Споделена услуга за изстрелване и операции в космоса (Shared Satellite Service) на EnduroSat, която облекчава достъпа до космически данни. Тя позволява на клиентите да наемат сателитите на компанията, за да изстрелват сензори и инструменти, вместо да разработват свои собствени сателити.

Споделена услуга за изстрелване и операции в космоса рационализира космическите операции като покрива всички аспекти от процеса - от включване и изстрелване в орбита на полезни товари (товар на клиента) до контрол и управление на данни чрез опростен потребителски облачно базиран интерфейс. Целта е да даде тласък на космическите иновации чрез осигуряване на лесен достъп до космоса за предприемачи, учени и технолози.

Вицепрезидентът на ЕИБ Лиляна Павлова е заявила по повод споразумението: "Подписването на първия договор за рисково дългово кредитиране в България по линия на Европейския гаранционен фонд с EnduroSat е много добра новина за българската икономика и за конкурентоспособността на Европа като цяло", заяви по повод споразумението вицепрезидентът на ЕИБ Лиляна Павлова.

Така се насърчава новия космически промишлен сегмент, който цели да демократизира и подобри достъпа за всички до космоса и свързаните аерокосмически технологии и приложения по начин, съобразен с околната среда. Това ще благоприятства заетостта и иновациите в един бързо променящ се сектор на върхови постижения, който ще определя нашето бъдеще, отбеляза Павлова, цитирана в съобщението.

На свой ред основателят и изпълнителен директор на EnduroSat Райчо Райчев каза, че "инвестициите/финансирането (от ЕИБ) ще рационализират нашата мисия за овластяване на академичните среди, бизнеса и научните екипи по целия свят, за да тестват и утвърждават своите технологии в космоса". "EnduroSat работи усилено за разработването на софтуерно дефинирани NanoSats, предлагащи прости операции в орбита и обработка на данни. Нашата споделена сателитна услуга радикално опростява процеса на изнасяне на полезния ви товар в космоса за значително по-кратко време."