На 8 декември 2020 г. станаха известни победителите в петнадесетото издание на конкурса "Най-голям корпоративен дарител". Предприетите противоепидемични мерки за ограничаване на заразата не позволиха церемонията за награждаване на победителите да се проведе на живо. По традиция домакин е Президентът на Републиката.

Дружествата на "Дънди Прешъс Металс" в България бяха отличени в две от категориите - "Дънди Прешъс Металс Челопеч" спечели приза за "Най-голям обем финансови дарения" с дарени 1 669 079лв., а Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД взе най-голямата награда в категория "Най-щедър дарител" благодарение на дарената сума от 3,2% от годишната печалба преди облагане.

В историята на конкурса "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД и "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД са отличавани в различни категории. Пет пъти "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД печели в категорията "Най-голям обем финансови дарения. През 2014 г. дружеството е отличено като "Най-щедър дарител". "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД е победител в категорията "Най-добра дарителска програма на местен дарител" през 2018г.

"Радвам се, че усилията ни да работим в полза на обществото се забелязват и получават признанието на уважаваните членове на журито. Нашата цел е да подпомагаме общините, на чиято територия извършваме дейност, за да се развиват уверено и да осигуряват високо качество на живот. Спазваме ангажиментите си и работим в диалог, така че за местните общности да има бъдеще." - сподели изпълнителният директор д-р инж. Илия Гърков.

Конкурсът отличава компаниите, допринесли най-много за общественото благополучие чрез прозрачни, устойчиви и ефективни програми и инвестиране на различни ресурси (финансови, материални, доброволчески) във важни за българското общество каузи.

Наградите са в осем категории, разделени в няколко групи - количествени (според инвестираните финансови и нефинансови ресурси, както и доброволен труд), качествени (според качествата на програмите на бизнеса в подкрепа на обществото), за най-сполучливо партньорство между компания и гражданска организация.