Пандемията от коронавируса силно засегна малките и средните предприятия (МСП), причинявайки масови загуби на работни места и други негативни икономически въздействия. Сред тях е и по-малко видимият, но сериозен проблем, за нарастващото пазарно влияние на доминиращите фирми, които стават още по-мощни, тъй като техните по-малки конкуренти изчезват. Предупреждението отправи Международният валутен фонд (МВФ) в нов анализ, сред авторите на които е и Кисталина Георгиева, управляващ директор на фонда.

В публикация в блога на фонда по повод новото проучване Кристалина Георгиева пише, че ключовите показатели за пазарна мощ нарастват, включително повишаване на цената спрямо разходите и концентрацията на приходите сред четирите най-големи играча в даден сектор, дори и дигаталния. До голяма степен това се дължи на увеличения брой на фалити, тъй като пандемията доведе до отпадане на конкуренцията.

"Поради пандемията изчисляваме, че тази концентрация на приходите сред най-големите играчи може да се увеличи в развитите икономики с поне толкова, колкото през 15 години до края на 2015 г. Дори в онези отрасли, които се възползваха от кризата, като дигиталния сектор, доминиращите играчи са сред най-големите победители. Затова сега е по-важно от всякога да се осигурят равни условия за всички. Правителствата ще трябва да направят това в много сектори, вариращи от пивоварния до болниците и цифровите технологии", отбелязва в блога на МВФ Кристалина Георгиева.

3е-news.net

В проучването на фонда се подчертава значението на сделките по сливане и придобиване, които вместо до помагат за разрастване но бизнеса, те го ограничават. Макар че такива сделки се правят с цел да бъдат намалени разходите и да се подобрят качествата на произвежданите продукта и предоставяните услуги, сливанията и придобиванията могат също така да отслабят стимулите за иновации и да увеличат способността на компанията да предлага продукцията си на по-високи цени. Това е особено притеснително в условията на нисък растеж на производителността, подчертават от МВФ.

Дават се и конкретни примери. Едно ново производствено предприятие, което не може да излезе извън своя локален пазар, или нов търговец на дребно, който е принуден да намали цените си, заради голям конкурент, който временно продава стоки на цени под тяхната себестойността, за да не допусне нови участници на пазара.

Всичко това са пропуснати възможности по отношение на икономическия растеж, създаване на работни места и по-високи доходи. И за да не продължава този натиск от страна на доминиращите компании в повечето сектори, от МВФ предлагат на правителствата пет препоръки, сред които налагане на контрол върху сливанията и приодбиванията, улесняване на преносимостта и оперативната съвместимост на данните, както и забрана и по-големи санкции за злоупотреба с господстващо положение.