Брутната добавена стойност в сектора на информационните и комуникационните технологии нараства с 25% през последната година. Данните на Евростат цитира заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов на Осмата годишна конференция на сектора. Проблем пред компаниите в индустрията остава недостигът на квалифицирани специалисти.

През последните години секторът отчита положителни тенденции и е сред най-бързо растящите в икономиката на страната. Според данните на Евростат, брутната добавена стойност за последната година е в размер на 1,4 млрд. евро, съобщи заместник-министър Лъчезар Борисов:

"На ръба сме на една нова индустриална революция, която до голяма степен зависи от IT сектора и именно с един силен ITсектор българската икономика би могла да се справи с глобалните предизвикателства, които идват от външен план".

"Секторът може да даде и още, ако бъде достатъчно добре кадрово обезпечен" - посочи Стамен Кочков от Българската асоциация на софтуерните компании:

"Бихме могли да допринесем повече и бихме могли да станем като цяло по-богати. Реално за 2018-а година се очаква данъците, които софтуерната индустрия допринася към хазната, да минат 400 милиона лева, така че ако имахме възможност, бихме дали много повече".

Министерството на икономиката има инструменти, с които да подпомогне развитието на сектора. Сред тях - Оперативната програма "Иновации и конкурентоспонсобност" и Закона за насърчаване на инвестициите, заяви заместник-министър Лъчезар Борисов.