Българската стопанска камара (БСК) настоява за спешни изменения на чл. 26б на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение. Това става ясно от позиция на организацията, изпратена до министъра на икономиката Лъчезар Борисов, председателя на бюджетната комисия към парламента Менда Стоянова и до Петър Кънев - председателя на икономическата комисия към Народното събрание.

От БСК посчват, че текстовете, позволяват своевременното изплащане на компенсации на търговците, обхванати от заповедите на Министъра на здравеопазването, с които дейността им бе силно или напълно ограничена.

"Формулировката на текста на чл. 26б поставя в неблагоприятно и незаслужено дискриминационно положение всички микро-, малки и средни предприятия, регистрирани след 1 януари 2020 г. Съгласно чл. 26б, ал. 1, изр. 2: "За регистрираните микро-, малки и средни предприятия след 1 януари 2020 г. безвъзмездните средства са в размер на процент на оборота им без ДДС за предходния месец на месеца, през който е преустановена дейността", смятат от БСК.

При обсъждане на критериите за допустимост на потенциалните кандидати в рамките на консултациите с Министерство на икономиката посочването на месеца, предхождащ месеца, през който е преустановена дейността, за учредени през 2020 г. компании, бе възприето единствено като база, на която да бъде изчислен размерът на компенсацията, тъй като за учредени през 2020 г. предприятия няма исторически данни в Национална агенция по приходите. Със сегашната формулировка, обаче, всички предприятия, учредени през 2020 г., имат право на компенсация единствено на база оборотите за един месец, за разлика от всички останали, регистрирани преди това, чиято база за компенсация се използват месеците от същия период през предходната година, за срок до отпадането на ограничението, посочват от бизнес организацията.

Така например, ако сте микропредприятие, упражняващо дейност като ресторант, учредено през месец януари 2020 г., и през месец октовмри 2020 г. сте имали оборот от 50 000 лв., то вие бихте имали право на компенсация в размер 20 на сто от този оборот или 10 000 лв. Ако обаче сте предприятие, учредено през май 2019 г. и за месеците ноември, декември и януари 2020 година сте имали оборот от по 50 000 лв. или общо 150 000 лв., то вие бихте имали право на компенсация в размер на 20 на сто от 150 000 лв. или 30 000 лева.

В крайна сметка, целта на компенсацията е да се окаже ликвидна подкрепа на предприятията за месеците, в които те реално не работят, а не за период, в който са регистрирани в миналото, отбелязват от БСК.