Деница Коларска е съветник корпоративна и социална отговорност във Виваком и е основният двигател на проекта "Виваком регионален грант". През нея минава цялата информация за постъпилите проекти. Ето какво сподели тя за развитието на проекта пред Dir.bg.- Г-жице Коларска, четири години вече са развива "Виваком Регионален грант", който подкрепя проекти за развитие на местната общност. Какъв път извървяхте за тези години?

- Това, което отличава проекта "Виваком регионален грант", е не само финансовата подкрепа, а и фактът, че сплотяваме общността. Създаваме общност от една страна в конкретните населени места, където инвестираме, а от друга - свързваме в общност отделните бенифициенти по програмата. Става въпрос за граждански организации, училища и читалища. Освен проекта, който финансираме по програмата "Виваком Регионален грант", ние провеждаме заедно с колегите от Българския център за нестопанско право много обучения, които помагат на бенифициентите да придобият умения как да са по-ефективни в реализирането на идеите си

- С какви проекти може да се кандидатства в програмата?
- Това също е нещо, което отличава програмата. Не ограничаваме сферите за развитие на проектите.

- Примерно спорт, образование, култура, фолклор, изкуство...
- Точно така - имали сме проекти за запазване на традициите в даден регион, предаване на фолклора, изграждане на детски площадки, за архивиране на стари фолклорни песни, за читателска щафета. Основната ни цел е проектът да включва участие на местната общност в най-голям мащаб. Хората от самото населено място да се ангажират - самостоятелно или организирано. Целта е те да се чувстват част от идеята, да я пазят, да я развиват, да я популяризират.

- Близо 1000 проекта за 5 години сте получили. Как се отсяват най-добрите?
- Става все по-трудно. И трудността идва от факта, че проектите са от различни сфери. Трудно е да съпоставиш нещо от социалната сфера с нещо от екология, примерно. Но включването на местната общност е от значение. Иначе няма ограничение за организацията, която кандидатства - дали е нова, дали е малка, дали има история и традиции и т.н. Търсим разнообразие в предложението и се стремим да обхванем всички области в страната, защото вярваме, че нещата не се случват само в София и големите градове. Трудно е отсяването на определени проекти, които са победители, но това е работата на журито. За тези години вече сме подкрепили около 60 проекта.

- Каква е инвестицията на "Виваком" в това начинание?
- За тези вече 4 години сме инвестирали близо300 000 лева. За всяко издание бюджетът ни е около 60 000 лева. Често връчваме и специална награда. Тя се дава след като достигнем определения бюджет, но даден проект страшно много ни харесва. Също така и чисто комуникационно подкрепяме проектите. Помагаме на организацията да стане по-видима. Правим видео материали за социалните мрежи. Работим добре с медиите и така популяризираме организацията, за да може в един момент тя да стане разпознаваема и да се самоиздържа.

- Има идея и да се създаде платформа, която да обедини всичко това?

- Да, така е. Представители на неправителствените организации, които са част от общността на Гранта ни дадоха тази идея. Целта е да се обединят всички грантове в една платформа, която да е по-близо и до нашите клиенти, и до нашите служители. Платформата ще даде възможност на повече хора да се запознаят с идеите на програмата "Виваком Регионален грант" и да се включат в някой от проектите.