"Ако попитате някой от политическите деятели в ЕС, бъдещето на централите на въглища е да бъдат затворени до 30 години, а ако може и още днес. Ако питате нас от ТЕЦ Бобов дол, за нас бъдещето е, освен инвестициите в екология, и в борбата, да запазим работните места на трудещите се в централата. Но за да постигнем и двете цели заедно, са необходими много упорити усилия."

Това каза Валери Манов, представител на ръководството на ТЕЦ Бобов дол, в отговор на въпрос какво е бъдещето на централите на въглища.

- Как ще постигнете и двете цели заедно, г-н Манов?

- Чрез пълна трансформация на ТЕЦ Бобов дол. Всичките ни действия са насочени към това да спрем постепенно и поетапно да използваме въглища.

- С какво ще ги замените? Има ли алтернативи?

- Естествено, че има. Алтернативи на въглищата са биомасата, природният газ, водородът.

- Добре, но те екологични ли са?

- В сравнение с въглищата споменатите горива са по-екологични. Замяната на въглищата с природен газ и биомаса ще доведе до чувствително намаляване на въглеродните емисии.

От друга страна, водородът може би ще бъде най-екологичният източник на енергия, но все още тази технология не е напълно развита. Очаква се, че при производството на енергия от водород няма да се отделят вредни емисии.

- Каква би била стойността на трансформирането на всички въглищни централи за работа с екологични източници?

- Не мога да се ангажирам с точни цифри. Но говорим за милиарди.

- Колко време е необходимо, за да се извърши тази промяна?

- Всичко зависи от времето, за което ще бъдат разработени самите проекти. Предполагам, че и да се намери финансиране на подобни големи начинания, особено преминаването на газ или внедряването на водородни технологии, няма да е лека задача, а напротив ще е с изключителна сложност.

Но искам да обърна внимание, че за да стане България въглеродонеутрална до 2050 година, трябва да се помисли и за другите източници на замърсяване. Все пак не бива да не отчитаме, че и автомобилите причиняват осезаеми щети върху околната среда. По време на по-тежката изолация заради коронавируса през пролетта и в цяла Европа и у нас въздухът рязко се изчисти заради силно ограничения транспортен трафик, а топлоцентралите работеха на пълна мощност. Искам да кажа, че ТЕЦ-овете не са единствената причина за лошото качество на въздуха.

Необходимо е да се помисли и за ограничаване на останалите фактори, замърсяващи околната среда. Например, за създаването на условия за зареждане на по-голям брой електромобили. На този етап за нас българите електромобилите са скъп лукс, но дори и да приемем, че 5% от шофьорите заменят традиционните коли на дизел и бензин с електрически возила, трябва да си зададем въпроса има ли достатъчна инфраструктура за зареждането им? Ако една батерия издържа 3 часа, за да стигне един електромобил от София до Варна, той трябва да се зареди по пътя. За няколко коли ще се намери спирка за зареждане и в момента, но ако те не са 10, а изведнъж станат 1000? 1000 коли, които през август пътуват за морето, но не могат да стигнат крайната дестинация без зареждане? Няма как хората масово да преминат към електромобили, когато знаят, че няма изградена инфраструктура за тях.

Не съм специалист по електромобили, но просто се опитвам да насоча вниманието и към други сфери, където също трябва да се инвестира, за да постигнем въглеродонеутрална икономика.

Но да се върна към енергетиката. Водородните технологии се развиват, но тяхното използване трябва да бъде описано и в Енергийната стратегия на България. За производството на водород също трябва да се изгради изцяло нова транспортна инфраструктура. Същата ситуация като инфраструктурата за зареждане на електромобили, с която дадох пример.

- На водорода ли ще разчита Европейският съюз в следващите години?

- Предполагам, че да. Европейският съюз ще разчита главно на възобновяемите енергийни източници и на водородните технологии. Но все пак до 2050 година може да се създадат нови технологии, за които сега все още не предполагаме и може днес да ни звучат като научна фантастика.

Но все пак трябва да се има предвид, че енергийната система в България трудно ще се поддържа само чрез фотоволтаици и вятърни централи, тъй като тяхното производство е по-трудно за прогнозиране и по-нестабилно.

За да постигнем целите на Европейския съюз за въглеродна неутралност, са ни необходими сериозни базови мощности. Това е и нашата идея при трансформацията на ТЕЦ Бобов дол.

ТЕЦ Бобов дол е сред големите производители на енергия в България. Наш дълг към обществото е да направим производството на енергия в централата въглеродонеутрално. Това е начинът да запазим работните места.