Развитието на професионално ориентирано средно образование, е отговорът на бизнеса, който търси решение както за преодоляване на безработицата, така и за осигуряване на обучени млади хора, които с лекота навлизат в конкретна индустрия. Доказателство за това е дуалното обучение, което през последните години усилено се развива у нас. Именно "чиракуването" е основният начин един занаят, какъвто е търговията, да бъде опознат и овладян. Примерите са много, но показателен е опитът, който може да черпим от страни като Австрия и Германия. От десетилетия насам именно дуалното обучение е залегнало в образователните системи на двете страни, а ползите за икономиките им са повече от видни.

"Дуалната система е форма на обучение в средното образование, в която същевременно се натрупва и практически опит. Тя включва професионално обучение, което се осъществява паралелно на две места - в професионално училище и в компания. Ние участваме в пилотния проект за дуално обучение в България от 2015 г. насам, съвместно с Австрийската търговска камара", разказва Ася Минковска, ръководител на отдел "Човешки ресурси" в BILLA България. Според нея методът е изключително ползотворен, както за участниците, така и за работодателите.

До този момент училища-партньори по програмата са Националната финансово-стопанска гимназия в София, Професионална гимназия по икономика в Перник и Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии. 52 ученици от общо 6 паралелки дуална форма на обучение по професия "Икономист", специалност "Търговия" от НФСГ са преминали обучение през програмата, 26 пък са младежите от Професионалната гимназия в Перник, които практически работят в магазините на търговската верига като част от образователния процес. Предвид необходимостта от обучени кадри в пекарството и сладкарството, от 2017 г. стартира партньорството и с профилираната гимназия като всяка година една паралелка трупа знания и опит в пекарните на BILLA.

Висока оценка от учениците

Благодарение на практиката, младежите придобиват не само опит и познания в сферата на търговията, но и трудови навици, които ще им бъдат полезни в живота след завършването.Учениците имат възможността да наблюдават всички процеси в магазина и да се включват в тяхното изпълнение. Техни ментори са опитни специалисти, заемащи позицията Ръководител на отдел. Благодарение на тях, дуалните паралелки черпят ценен опит.

"Практиката ме научи на много неща като правенето на поръчки, прием на стока, инвентаризация, бракуване и други. За мен най- важното беше, че в BILLA работех с млади, усмихнати и позитивни колеги, които винаги бяха готови да ми помогнат.Разбрах и каква е истинската стойност на парите, когато започнах да ги изкарвам сама", разказва участничката в програмата на BILLA България Гергана Цветкова, която тази година завърши дуална форма на обучение. Според нея най-положителната страна на дуалното обучение е, че попадаш в една напълно нова обстановка с много различни хора.

"Чувстваш се някак пораснал, когато започнеш да ходиш на работа. От друга страна след края на обучението имаш шанс да продължиш работата си в BILLA. Tова ме мотивира да започвам всеки ден с усмивка. През времето прекарано в компанията осъзнах, че много обичам да работя с хора и да помагам на клиенти", казва още Гергана.

Млад, но с трудов стаж

Липсата на опит често е сред причините младите хора да не бъдат назначени на работа. Възможно ли е тази пречка да бъде премахната от пътя на професионалното развитие? Според BILLA България отговорът на този въпрос е положителен.

"Всеки служител е ценен за нашата компания. Разбира се, опитът и познанията са важни и оценяваме наличието им, както и ние самите черпим опит и идеи от тях. Обучението на кадри без предходен опит от друга страна ни дава възможността да погледнем от друг ъгъл процеса на обучение, в който взимаме участие, както и нуждата да бъдем по- прецизни в предаването на структурирана информация и да имаме стройна организация при делегирането на задачите. Стараем се да предадем най- добрите практики, така че начинаещият да събере възможно най - релевантния опит за дадената позиция", сподели Ася Минковска.

С участието в програмата освен ценен практически опит, гимназистите в 11-ти и 12-ти клас получават възнаграждение на базата на трудов договор, а работата им се зачита за трудов стаж. В края на обучението учениците получат Свидетелство за професионална квалификация - трета степен, от една страна, а от друга - Диплома за завършено средно образование.

"След практиката в BILLA смятам, че ще си намеря работа лесно, тъй като имам две години стаж на тази възраст. Годините, които прекарах в Националната финансово- стопанска гимназия и дуалното обучение ми донесоха много възможности за пътуване в чужбина по различни проекти, опит в сферата на търговията, нови приятели, както и едни от най-добрите и позитивни учители!", разказа Гергана.