Чистата печалба на Газпром, която подлежи на разпределение сред акционерите, е нараснала с 44,2 процента през тримесечието от януари до март спрямо същия период на миналата година до 535,91 млрд. рубли. Това сочат данни на компанията, цитирани от ТАСС.

Приходите на концерна за отчетния период са се повишили със 7,2 на сто до 2,26 трлн. рубли.

Приходите от продажби са се свили с 1,9 на сто до 458,76 млрд. рубли, но печалбата преди отчитане на данъци е нараснала с 43,8 на сто до 711,93 млрд. рубли.

Увеличаването на печалбата е било подпомогнато от растежа на финансовите приходи, които са скочили 2,8 пъти до 258,22 млрд. рубли, и намаляването на финансовите разходи с 35,8 на сто до 68,99 млрд. рубли.

Общите активи на компанията от началото на 2019 г. са се увеличили с 2 на сто до 21,23 трлн. рубли, а съвкупните задължения - с 0,8 на сто до 7,09 трлн. рубли.