"ЧЕЗ Разпределение България" предприе мерки за изпълнение на заявки за нови присъединявания към електроразпределителната мрежа през нощта, съобщиха от пресцентъра компанията.

За един месец, откакто беше въведена новата организация на работа са присъединени над 250 домакинства и фирми към мрежата на дружеството.

Новият режим на работа е въведен в условията на извънредно положение и при напълно преустановени планирани прекъсвания на електрозахранването. Неизпълнението на нови присъединявания би довело до допълнителни икономически вреди, загуби на работни места, битови неудобства и др. Съзнавайки тази своя отговорност, компанията създаде план за работа, който да не допуска смущаването на хората, които работят и учат от вкъщи.

За да не допуска дълготрайни планирани прекъсвания, макар и в малките часове на нощта, компанията провежда необходимите дейности, разделени на няколко етапа, така че изключванията да се осъществяват за по-кратко време в рамките на няколко нощи и да засягат възможно най-малък брой активни потребители. Не се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост. Създадена е организация за осигуряване на необходимата почивка на служителите, които работят през нощта. Графикът е създаден по начин, който да гарантира осигуряването на надеждно електрозахранване през деня.

Компанията приема всички заявления и документи за проучване за присъединяване на нови обекти към електроразпределителната мрежа и завършва съответната процедура в установените срокове.