"Булконс Първомай" ООД осъди "Консервинвест" ООД за ползването на търговски марки с географско указание "Лютеница Първомай". Решението е на първа инстанция на Софийския апелативен съд от 28 февруари 2019 г. Съдът постанови, че само "Булконс Първомай" може да използва наименованието "Лютеница Първомай", което е регистрирано като географско указание с рег. Номер 212-01/03.07.2013 в Патентното ведомство на Република България, съобщиха от фирмата.

Дружеството "Консервинвест" трябва да преустанови използването на марките "Първомайска лютеница", в това число "Първомайска лютеница, Домашна едросмляна" и "Пърмайска лютеница Ръченица", които са идентични на продукта "Лютеница Първомай" на "Булконс Първомай" ООД.

Съдът постановява изземване и унищожаване на стоките, предмет на нарушението, разходите за което да бъдат заплатени от "Консервинвест". Освен това да заплати на "Булконс Първомай" ООД обезщетение за претърпените имуществени вреди и пропуснати ползи в размер на 636 284,16 лв. по цени на дребно. Също така и разноските по делото.

"Булконс Първомай" ООД подаде миналата година пред Министерство на земеделието, храните и горите заявление за вписване на "Лютеница Първомай" като географско указание в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания. "Лютеница Първомай" е един от най-традиционните за страната продукти, произвеждани в промишлени условия. Той се отличава от другите индустриално произвеждани лютеници с традиционния метод на производство характеризиращ се с това, че пресни домати и чушки отгледани в Горно-тракийската низина се пасират до пюрета с концентрация не повече от 12%, които впоследствие се сгъстяват до желаната за продукта гъстота чрез изваряване.

"Лютеница Първомай" се произвежда в Първомай по традиционна технология от 1939 г. През годините градът и землищата около него са се утвърдили като център за отглеждане на домати и чушки - основни суровини при производството на лютеница.

"Булконс Първомай" ООД инвестира през 2018 г. 5 млн. лв. в модернизиране на производствения процес за лютеница в предприятието си в град Първомай. Средствата са собствени и европейско съфинансиране по Програмата за развитие на селските райони. Обновени са напълно цеховете и са закупени изцяло нови машини.