В присъствието на министъра на енергетиката Теменужка Петкова и на изпълнителния директор на "Булгартрансгаз" ЕАД Владимир Малинов ще бъде подписан договор за изграждане на компресорните станции "Нова Провадия" и "Расово", които са част от разширението на газопреносната инфраструктура в страната по проекта "Балкански поток". Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на енергетиката.

Подписването с избрания изпълнител - ДЗЗД "Ферощал Балкангаз", ще се състои на 3 октомври от 13 часа в сградата на "Булгартрансгаз" ЕАД - София.

ДЗЗД "Ферощал Балкангаз" е обединение между Ферощал индустрианлаген ГмбХ - Германия, "Главболгарстрой" АД и "Главболгарстрой интернешънъл" АД. Изпълнителят бе избран през август 2019 г. след проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки.

Стойността на договора е 350.8 млн. евро без ДДС.

Проектът за разширение на газопреносната инфраструктура от турско-българска до българо-сръбска граница ще осигури условията за реализация на концепцията за газов хъб "Балкан".